Konferencja w Teheranie

Konferencja w TeheranieKonferencja w Teheranie – konferencja przywódców państw tzw. Wielkiej Trójki, która odbyła się w dniach 28 listopada – 1 grudnia 1943 roku. Wzięli w niej udział premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, prezydent USA Franklin Roosevelt i przywódca ZSRS Józef Stalin. Ustalenia konferencji dotyczyły ładu międzynarodowego, który miał nastać po zakończeniu II wojny światowej. Ustalono na niej, że polska granica wschodnia przebiegać będzie na linii Curzona, co oznaczało utratę 48% jej przedwojennego terytorium. W wyniku ustaleń konferencji w Teheranie Polska znalazła się też w sowieckiej strefie wpływów. Ustalenia te zostały utajnione przed polskim rządem w Londynie.

Zobacz więcej: Konferencja w Teheranie.

« Powrót do Leksykonu