KZMP

Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej (KZMP) – komunistyczna organizacja młodzieży, działająca w Polsce w latach 1922–1938. Kierowana przez KPP. Związek w 1936 roku opracował „Deklarację Praw Młodego Pokolenia Polski”, która zakładała, iż czynne prawo wyborcze powinno być dozwolone od 21 lat, że należy walczyć z faszyzmem i rasizmem w sposób radykalny i stanowczy oraz dążyć do wprowadzenia ustroju komunistycznego w Polsce. Po wymordowaniu w ZSRS działaczy KPP i rozwiązaniu tej partii, również KZMP zakończył działalność.

Zobacz więcej: KZMP

« Powrót do Leksykonu