Łohiszyn

Łohiszyn – miasto w obwodzie brzeskim na Białorusi. Prawa miejskie magdeburskie miejscowość otrzymała w 1570 roku. W czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego miasto było w posiadaniu książąt Radziwiłłów, następnie należało do książąt Druckich-Lubeckich. Na początku marca 1919 roku Grupa Podlaska Wojska Polskiego wyparła z tych ziem bolszewików. Na początku kwietnia 1919 drugi batalion 34 pułku piechoty bez przeszkód zajął miasteczko. W okolicy działał także bolszewicki oddział partyzancki.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz