Naszkowski Marian

Marian Naszkowski – ur. 15 sierpnia 1912 r. we Lwowie, zm. 28 września 1996 r., generał brygady LWP, w latach 1950-1952 Szef Głównego Związku Propagandy Wojska Polskiego. Był członkiem KPP i został skazany na 8 lat więzienia za działalność komunistyczną. Po wybuchu II wojny światowej wydostał się na wolność i od października 1939 roku pełnił funkcję kierownika wydziału w redakcji Czerwonego Sztandaru. Po wybuchu wojny między Niemcami a ZSRS został ewakuowany w głąb Rosji. Od maja do grudnia 1942 roku był żołnierzem Armii Czerwonej.

Po zakończeniu wojny został szefem Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu, a następnie attache wojskowym. Od 12 czerwca 1950 roku generał brygady i Szef Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego WP. W listopadzie 1950 został Wiceministrem Obrony Narodowej. W 1951 roku zabronił śpiewania kolęd polskim żołnierzom. Od października 1952 do 1968 roku był Wiceministrem Spraw Zagranicznych, a następnie Ambasadorem PRL – stałym przedstawicielem PRL przy Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie.

« Powrót do Leksykonu