Sołtyk Roman

Roman SołtykRoman Sołtyk – ur. 29 lutego 1790 r. w Warszawie, zm. 22 października 1843 r. w Saint-Germain-en-Laye we Francji, generał brygady Powstania listopadowego, wolnomularz. Brał udział w życiu politycznym w organizacjach niepodległościowych w Warszawie. Jako poseł sejmowy wniósł 1829 roku projekt uwłaszczenia chłopów. Był związany ze sprzysiężeniem Piotra Wysockiego. Po wybuchu Powstania listopadowego organizował regularną armię oraz ruchomą gwardię narodową. Był wiceprezesem Towarzystwa Patriotycznego. 25 stycznia 1831 roku, na wniosek Romana Sołtyka Sejm powstańczy jednogłośnie uchwalił detronizację cara Mikołaja I jako króla Polski. Po upadku Powstania listopadowego wyemigrował do Francji.

« Powrót do Leksykonu