Piórkowski Ryszard

Ryszard Piórkowski ps. „Horus” – oficer wywiadu komunistycznego. Ukończył w 1964 roku Wyższą Szkołę Pegagogiczną w Krakowie, a w 1966 roku złożył podanie o przyjęcie do Komendy Wojewódzkiej MO w Kielcach. Początkowo pracował w Kontroli Ruchu Granicznego, a po roku służby został pracownikiem operacyjnym Wydziału II KW MO w Kielcach, czyli zajmował się inwigilacją społeczeństwa, nazywaną w PRL kontrwywiadem. Pod nazwiskiem operacyjnym Ryszard Halewicz, ukończył kurs w Wyższej Szkole Oficerskiej Służby Bezpieczeństwa MSW w Legionowie. Jako wyróżniający się funkcjonariusz został w 1971 roku polecony do pracy w Departamencie I MSW i skierowany na kurs szkoły wywiadu.

1 sierpnia 1972 roku rozpoczął pracę w Wydziale VI Departamentu I, który prowadził działania wywiadowcze przeciwko NATO, Francji, Beneluksowi i Watykanowi. Podporucznik Ryszard Piórkowski specjalizował się w tematyce francuskiej. W 1973 roku zwerbował do współpracy Roberta Bieleckiego. Został zatrudniony na etacie niejawnym i w 1974 roku wysłano go na stanowisko attache w Konsulacie Generalnym w Paryżu, gdzie bardzo szybko został zdekonspirowany. Po powrocie popadł w konflikt z szefostwem i w rezultacie w 1983 roku przeszedł na emeryturę.

« Powrót do Leksykonu