Slaski Kazimierz

Kazimierz Slaski (Slaski, nie Śląski) – urodził się 12 marca 1847 roku w Orłowie, zmarł 26 lipca 1906 roku. Był działaczem patriotycznym, społecznym i gosposdarczym z Pomorza, ziemianinem, pochodził z rodziny Slaskich (herbu Grzymała). Syn właściciela majątki Orłowo. Jego bratem był Maurcy Slaski, również działacz patriotyczny. Syn Kazimierza Jerzy był działaczem gospodarczym odznaczonym Orderem Odrodzenia Polski. Kazimierz Slaski kierował polskim ruchem narodowym w swoim regonie, walczył o polskość w czasie Kulturkampfu, finansował opór Polaków.

Slaski był jednym z inicjatorów zbudowania kolei Mełżo-Chełmno, był założycielem cukrowni w Chełmży, członkiem toruńskiego Towarzystwa Naukowego oraz tajnego związku Towarzystwa Filomatów w Chełmnie.

« Powrót do Leksykonu