Świątkowski Wilhelm

Wilhelm Świątkowski – ur. 1 stycznia 1919 w Grenówce koło Odessy,  pułkownik Armii Czerwonej i Wojska Polskiego, prokurator i sędzia wojskowy. Dzieciństwo i młodość spędził w ZSRS. W 1940 roku ukończył Instytut Prawa w Charkowie, po czym został powołany do służby wojskowej w Armii Czerwonej. Zajmował stanowiska w wojskowych organach śledczych, był m.in. szefem prokuratury w 204 Dywizji Piechoty. W czerwcu 1944 roku przeszedł do LWP, gdzie pracował w organach prokuratury wojskowej. Po zakończeniu wojny był prokuratorem Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, następnie Prokuratorem Marynarki Wojennej.

W 1950 roku na mocy decyzji Biura Politycznego PZPR, został powołany na stanowisko Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego. Jego prezesura przypadła na okres wzmożonych represji wobec wyższych oficerów LWP, m.in. w tym czasie prowadzono proces gen. Stanisława Tatara,, tzw. proces generałów, aresztowano także gen. Spychalskiego. Raport komisji Mazura stwierdzał, że był on jednym z oficerów sowieckich, którzy byli odpowiedzialni za łamanie praworządności. 26 czerwca 1954 roku został odwołany do ZSRS.

« Powrót do Leksykonu