Zarzewie

Zarzewie (Organizacja Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”) – była to patriotyczna organizacja młodzieżowa wyodrębniona z Zet-ki (maj 1909 rok), która posiadała swoją centralę we Lwowie (na obszarze zaboru galicyjskiego).

Głównym celem organizacji była walka o niepodległości Polski i z tej racji Zarzewie momentalnie przystąpiło do aktywności w strukturach Polskiego Związku Wojskowego. Od 1910 roku organizacja rozszerzyła działalność na obszar Królestwa Polskiego i połowicznie na zabór pruski. W trakcie I wojny światowej wielu członków Zarzewia należało do Legionów Polskich i aktywność organizacji została wygaszona. Finalnie w 1920 roku Zarzewie uległo samorozwiązaniu. Bardzo mocno w popularyzowanie nauki wśród członków organizacji zaangażowany był Eugeniusz Romer.

« Powrót do Leksykonu