Czapla Lech

Lech CzaplaLech Czapla – ur. 20 listopada 1953 r. w Warszawie, polski urzędnik państwowy, od 2010 roku szef Kancelarii Sejmu. Jak wynika z dokumentów ujawnionych przez Biuro Lustracyjne IPN, Lech Czapla w okresie od 16 lipca 1976 do 18 sierpnia 1976 roku był kursantem na wolnym etacie milicjanta-kierowcy plutonu lekkiego pododdziałów operacyjnych ZOMO w KSMO. W maju 1979 roku Czapla został opiniowany przez Departament I MSW, czyli wywiad bezpieki, jako kandydat na praktykę dyplomatyczną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 1980 roku pracował w administracji Sejmu PRL.

Jako pracownik kancelarii Sejmu PRL upoważniony został 09 stycznia 1985 roku przez Wydział XII Biura C MSW do dostępu w miejscu pracy do informacji stanowiących tajemnicę państwową. Świadczy to o zaufaniu jakim Służba Bezpieczeństwa darzyła Lecha Czaplę. Biuro C MSW było rodzajem archiwum, ale przede wszystkim pełniło rolę ewidencji operacyjnej wszystkich pionów MSW. W nim gromadzono materiały dotyczące osób, którymi interesowała się SB lub MO, rejestrowano tajnych współpracowników i trzymano ich dokumentację. W okresie Sejmu kontraktowego pełnił funkcję sekretarza Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności MSW.

Od 1989 roku pracował w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu, dochodząc do stanowiska dyrektora tego Biura. W 2001 roku został zastępcą szefa Kancelarii Sejmu. W 2009 roku powołano go na pełniącego obowiązki szefa po zdymisjonowaniu Wandy Fidelus-Ninkiewicz, która odmówiła marszałkowi Sejmu Bronisławowi Komorowskiemu przekazywania sprawozdań o wizytach u posłów, kogo przyjmują, jak często, kto nocuje w sejmowym hotelu, z kim prowadzą tam rozmowy. W 2010 roku Lech Czapla objął funkcję szefa Kancelarii Sejmu.

W dniu katastrofy smoleńskiej Lech Czapla, jako szef Kancelarii Sejmu zwrócił się do Andrzeja Dudy, Podsekretarza Stanu w kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. z informacją, że w związku ze śmiercią prezydenta Lecha Kaczyńskiego obowiązki Prezydenta RP przejmuje Bronisław Komorowski. Według zeznań Andrzeja Dudy, Lech Czapla nie potrafił wyjaśnić w oparciu o jakie informacje nastąpiło stwierdzenie zgonu prezydenta i uprawdopodobnić tej wiadomości inaczej, jak powołując się na przekaz medialny. Naciskał też na Andrzeja Dudę aby ten przygotował dokumenty przekazujące obowiązki prezydenta Bronisławowi Komorowskiemu.

Lech Czapla poinformował, iż przejęcie obowiązków zostanie podane do wiadomości publicznej w specjalnym oświadczeniu Bronisława Komorowskiego. Jako podstawę tej decyzji podał rozmowę Bronisława Komorowskiego z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem oraz telegram od niego, w którym stwierdzono, iż Lech Kaczyński nie żyje. Według Antoniego Macierewicza, „nie zdołano ustalić na jakiej podstawie faktycznej (poza stanowiskiem prezydenta Rosji) marszałek Komorowski przejął obowiązki Prezydenta RP w dn. 10 kwietnia 2010 roku.”

Pod koniec października 2010 roku Lech Czapla powołał specjalny zespół sejmowy, który zajmował się niszczeniem niejawnych dokumentów Komisji do Spraw Służb Specjalnych. W skład zespołu wchodziło czterech pracowników Kancelarii Sejmu. Otrzymali oni czas do końca listopada 2010 roku na wyselekcjonowanie, a następnie zniszczenie niektórych dokumentów przechowywanych w sekretariacie Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, czyli najbardziej tajnego ciała obradującego w Sejmie. O powołaniu zespołu nie poinformowano członków Komisji ds. służb.

Dodaj komentarz