Draguła Stanisław

Ks. Stanisław Draguła – ur. 7 stycznia 1937 r. w Beńkowej Wiszni k. Rudek pod Lwowem, ksiądz kanonik Kościoła katolickiego, działacz opozycyjny w PRL. Od lat 60. był mocno zaangażowany społecznie, organizował pielgrzymki, nauczał religii podczas pozaszkolnych spotkań dla młodzieży oraz duchowo i materialnie wspierał Polaków mieszkających na Wschodzie. Występował aktywnie przeciwko władzom komunistycznym, organizując procesje bez zezwolenia władz oraz apelując do wiernych o czynne uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym kraju. W związku z prezentowaną postawą SB notorycznie przeprowadzała z nim rozmowy ostrzegawcze. Był przesłuchiwany przez SB w Nowej Rudzie i Wałbrzychu.

W latach 1978–1980 zastrzeżono mu wyjazdy zagraniczne. Latem 1980 roku wspierał robotników w Oławie. Od jesieni 1980 roku odprawiał msze święte na terenie zakładów pracy, święcił krzyże zawieszane przez robotników w miejscach pracy, organizował uroczystości patriotyczno-religijne m.in. w Jelczańskich Zakładach Samochodowych, Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy czy Hucie Siechnice. Po ogłoszeniu stanu wojennego organizował pomoc dla internowanych, celebrował Msze za Ojczyznę i głosił kazania o wydźwięku patriotycznym. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Dodaj komentarz