Cześć polskiej ziemi, cześć

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych]

Polskie pieśni patriotyczne

https://www.youtube.com/watch?v=kF03flhHgsY

Pieśń narodziła się w okresie Powstania listopadowego. Autorem tekstu, który wówczas liczył 26 strof, jest Feliks Frankowski. Pierwotna melodia została zapożyczona z hymnu angielskiego. Utwór był niezwykle popularny, zarówno w wojsku, jak i wśród ludności cywilnej. Była także bardzo popularna w okresie po Powstaniu listopadowym. W późniejszych latach nową melodię o charakterze fanfarowym do tych samych słów napisał Stefan Surzyński.

Cześć polskiej ziemi, cześć!

Cześć polskiej ziemi, cześć
Ojczyźnie naszej cześć
Cześć Polsce, cześć
Kto się jej synem zwie
W kim polska dusza wre
Niech stanie w grono te
Pieśń chwałу wznieść

Nie zawsze obcy lud
Bój z naszą hańbą wiódł
Wśród naszych ścian
I Polak w Moskwie był
I on był groźnym z sił
I przed nim czołem bił
Dzisiejszy pan

Nie chełp się wrogu nasz
Że nas w swym ręku masz
Jak jeńców swych
Do bram Zamościa bież
Gostyńskich spytaj wież
Niech rzekną, jeśli chcesz:
Kto siedział w nich*

Dwugłowy i Carów znak
I nasz wolności ptak
Źle z sobą współ
Naszego noc ta ćmi
Wasz zaś przed światłem drży
Kto spoił związek zły
Sam wpadnie w dół

*W Zamościu przebywał w więzieniu walczący o polską koronę austriacki arcyksiążę Maksymilian, wzięty do niewoli przez kanclerza Jana Zamoyskiego w bitwie pod Byczyną w 1588 roku. W Gostyniu byli uwięzieni carowie Szujscy po zdobyciu Moskwy przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego w 1610 roku.

Dodaj komentarz