Tadeusz Gajcy – „Grom powszedni” (1944)

[Powrót do poezji Tadeusza Gajcego]

Poezja

„Przesłanie”
„Do zmarłej”
„Poemat letargiczny”
„Pieśń nostalgiczna”
„Czas”
„Kolęda”
„Wstecz”
„Przejście”
„Noc”
„Żegnając się z matką”
„Miłość bez jutra”
„Oczyszczenie”
„Temu, który przyjdzie”
„Piosenka o przemijaniu”
„O nas”
„Przez zamieć wiosenną”
„Głos”
„Kantyczka wołania pełna”
„Groteska bardzo smutna”
„Wizja skąpa”
„Opowieść z innego świata”
„Epitafium”
„Schodząc”
„Na progu”
„Ukochanej”
„Odbicia”
„Przed snem”
„Wezwanie”
„Przed odejściem”

Dodaj komentarz