Biskupin

[ Co warto zobaczyć w Polsce? ]

Polskie województwa

[ dolnośląskie ] [ kujawsko-pomorskie ] [ lubelskie ] [ lubuskie ] [ łódzkie ] [ małopolskie ] [ mazowieckie ]
[ opolskie ] [ podkarpackie ] [ podlaskie ] [ pomorskie ] [ śląskie ] [ świętokrzyskie ]
[ warmińsko-mazurskie ] [ wielkopolskie ] [ zachodniopomorskie ]

Brama grodu w Biskupinie.

Biskupin to wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim, nad Jeziorem Biskupińskim wchodzącym w skład Pojezierza Gnieźnieńskiego. W 1933 roku prowadzone prace melioracyjno-irygacyjne obniżyły poziom wody w jeziorze, a nad lustro wody wyłoniły się pozostałości umocnień starożytnej osady.

Badania wykopaliskowe zostały zainicjowane w 1934 roku i kontynuowano je do wybuchu II wojny światowej. Ekspedycją wykopaliskową Uniwersytetu Poznańskiego kierowali prof. Józef Kostrzewski i dr Zdzisław Rajewski. W czasie II wojny światowej specjalny niemiecki oddział SS prowadził tu wykopaliska na terenie osady w celu wykazania jej pragermańskości.

Badania polskich archelogów zostały wznowione po wojnie i były kontynuowane do 1974 roku. Przebadano ok. 3/4 powierzchni osady. Większa część obiektu została ponownie zasypana ziemią i torfem. W 1994 roku gród w Biskupinie został uznany za pomnik historii Polski. Osada w Biskupinie wiąże się z kręgiem kulturowym kultury łużyckiej. Na podstawie badań drewnianych bali stwierdzono, że 50% użytych do budowy grodu drzew dębowych ścięto w 748 roku p.n.e.

Gród znajdował się na podmokłej wyspie na Jeziorze Biskupińskim, obecnie jest to półwysep. Powierzchnia osady to ok. 2 hektary, a wały obejmowały około 1,3 hektara. Znajdowało się tu ok. 106 domostw, położonych rzędami, wzdłuż wyłożonych drewnem jedenastu ulic. W osadzie mogło mieszkać 800-1000 osób.

Obecnie gród w Biskupinie jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce, które posiadają pełnowymiarowe rekonstrukcje. Są one cyklicznie wymieniane w celu aktualizacji na podstawie nowych ustaleń naukowców. Oprócz rekonstrukcji w Biskupinie jest muzeum, a w każdym trzecim tygodniu września odbywa się tam festyn biskupiński, obejmujący prezentacje eksperymentalne i pokazy odtwórcze.