1939 – 1945 r.: II wojna światowa

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

II wojna światowa była największym konfliktem zbrojnym w całej historii świata. Obejmowała swoim zasięgiem prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Przyczyny konfliktu były związane z kryzysem ustroju demokratyczno-liberalnego w państwach europejskich i wzrostem po zakończeniu I wojny światowej tendencji autorytarnych, przeradzających się w ustroje totalitarne: faszyzm we Włoszech, narodowy socjalizm w Niemczech i komunizm w ZSRS.

Niemcy zaczęły wysuwać postulaty rewizji ustaleń traktatu wersalskiego, co stwarzało nieustanne zagrożenie układu pokojowego w Europie. Natomiast wzrost aspiracji terytorialnych ZSRS i Japonii we wschodniej części Azji komplikował sytuację w tamtym regionie. II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę a zakończyła się 2 września 1945 roku. W Europie zakończyła się 8 maja 1945 roku. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi (czyli koalicja III Rzeszy, Włoch i Japonii oraz ich sojusznicy) i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci).

Według różnych szacunków w II wojnie światowej zginęło od 50 do 78 milionów ludzi. Wzięło w niej udział 61 państw. Zmobilizowano ponad 110 mln żołnierzy. Łączne wydatki na prowadzenie wojny osiągnęły sumę 1,166 biliona dolarów.

Dodaj komentarz