1939 – 1945 r.: II wojna światowa

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

II wojna światowa była największym konfliktem zbrojnym w całej historii świata. Obejmowała swoim zasięgiem prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Przyczyny konfliktu były związane z kryzysem ustroju demokratyczno-liberalnego w państwach europejskich i wzrostem po zakończeniu I wojny światowej tendencji autorytarnych, przeradzających się w ustroje totalitarne: faszyzm we Włoszech, narodowy socjalizm w Niemczech i komunizm w ZSRS.

Niemcy zaczęły wysuwać postulaty rewizji ustaleń traktatu wersalskiego, co stwarzało nieustanne zagrożenie układu pokojowego w Europie. Natomiast wzrost aspiracji terytorialnych ZSRS i Japonii we wschodniej części Azji komplikował sytuację w tamtym regionie. II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę a zakończyła się 2 września 1945 roku. W Europie zakończyła się 8 maja 1945 roku. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi (czyli koalicja III Rzeszy, Włoch i Japonii oraz ich sojusznicy) i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci).

Według różnych szacunków w II wojnie światowej zginęło od 50 do 78 milionów ludzi. Wzięło w niej udział 61 państw. Zmobilizowano ponad 110 mln żołnierzy. Łączne wydatki na prowadzenie wojny osiągnęły sumę 1,166 biliona dolarów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *