Akcja Burza

[ Armia Krajowa – strona informacyjna ]

Armia Krajowa - symbol

[ Akcja Kutschera ] [ Akcja Burza ] [ Cichociemni ] [ Dowództwo ] [ Filmy ] [ Hymn AK ] [ Książki ] [ Muzyka ]
[ Partyzanci ] [ Powstanie warszawskie ] [ Propaganda ] [ Przysięga AK ] [ Sabotaż i dywersja ]
[ Struktura ] [ Wykłady ] [ Wywiad ] [ Uzbrojenie ]

Pod koniec 1943 roku władze Polskiego Państwa Podziemnego i władze naczelne w Londynie podjęły decyzję o przystąpieniu Armii Krajowej do akcji Burza. Rozkaz do jej rozpoczęcia wydał w listopadzie 1943 roku Komendant Główny Armii Krajowej Tadeusz Bór-Komorowski. Decyzja ta została podjęta, gdy stało się jasnym, że że wojska alianckie nie wkroczą do Polski od zachodu czy południa, ale ze wschodu wkroczą wojska sowieckie. Wszystko wskazywało na to, że na ziemie polskie wkroczy nie sprzymierzeniec, ale wróg. Dowództwo AK obawiało się, że bezczynność na terenach zajmowanych przez armię sowiecką byłaby szkodliwa, ponieważ pokazałaby wolę narodu polskiego do stworzenia 17 republiki sowieckiej. Akcja Burza miała ujawnić AK jako gospodarza na ziemiach zajmowanych przez Sowietów.

Operacja ta nie udała się, mimo, że żołnierze AK pomagali Sowietom w walkach z Niemcami, wyzwalali z nimi takie miasta jak Lwów i Wilno, to w momencie ujawnienia się oddziałów AK przed sowietami, większość oddziałów zostawała rozbrojona i aresztowana przez NKWD. Żołnierze trafiali do więzień lub byli wywożeni do sowieckich łagrów, dowództwo najczęściej rozstrzeliwano.

Zobacz więcej: akcja Burza.

Zobacz też informacje o Powstaniu warszawskim.

Dodaj komentarz