Książki o Armii Krajowej

[ Armia Krajowa – strona informacyjna ]

Armia Krajowa - symbol

[ Akcja Kutschera ] [ Akcja Burza ] [ Cichociemni ] [ Dowództwo ] [ Filmy ] [ Hymn AK ] [ Książki ] [ Muzyka ]
[ Partyzanci ] [ Powstanie warszawskie ] [ Propaganda ] [ Przysięga AK ] [ Sabotaż i dywersja ]
[ Struktura ] [ Wykłady ] [ Wywiad ] [ Uzbrojenie ]

Wybór książek poświęconych Armii Krajowej:

„Kamienie na szaniec”Aleksander Kamiński (1943)

„Wachlarz”Cezary Chlebowski (1983)

„Polskie Państwo Podziemne”Stefan Korboński (2008)

„Armia Krajowa. Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego” – Marek Ney-Krwawicz (2009)

„Armia podziemna”Tadeusz Bór-Komorowski (2009)

„Cichociemni” – Jędrzej Tucholski (2010)

„Wspomnienia Szarego”Antoni Heda Szary (2010)

„Tajne państwo”Jan Karski (2014)

„Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945” – Kazimierz Krajewski

Zobacz też filmy, muzykę i wykłady o Armii Krajowej.

Dodaj komentarz