Żołnierze Wyklęci – Bataliony Chłopskie

[ Strona informacyjna: Żołnierze Wyklęci ]

Żolnierze Wyklęci

[ AK ] [ Antysemici? ] [ Bandyci? ] [ Bataliony Chłopskie ] [ Biogramy ] [ Faszyści? ] [ Filmy ] [ Gry ]
[ Graffiti ] [ Kalendarium ] [ Komiksy ] [ Książki ] [ Muzyka ] [ NSZ ] [Operacja Lawina] [ Oprawcy ]
[ Sukcesy ] [ Wyklęci a Sowieci ] [ WiN ] [ Wykłady ]
[ Zapomniani bohaterowie ] [ Zdrajcy? ] [ Złodzieje? ]

Bataliony Chłopskie były największą po Armii Krajowej konspiracyjną formacją zbrojną w czasie okupacji. Była to organizacja zbrojna polskiego ruchu ludowego licząca około 160 tys. ludzi. Działała w czasie II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i w Wielkopolsce.  Bataliony Chłopskie powstały wbrew ZWZ i zapewnić miały chłopom decydujący wpływ na charakter podziemia oraz stworzyć szansę decydowania bądź też współdecydowania o społeczno-ustrojowym kształcie przyszłego państwa. Organizacja była zbrojnym ramieniem Stronnictwa Ludowego.

W 1943 roku doszło do scalenia Batalionów Chłopskich z AK. BCh miały znaczny udział w wywiadzie, walczyły też w Powstaniu warszawskim. Po zakończeniu II wojny światowej wielu żołnierzy BCh uznało PKWN, wstąpiło w szeregi LWP i tworzonej MO. Jednak duża część, poszukiwana przez NKWD i zagrożona aresztowaniami za działalność w czasie II wojny światowej i związki z PSL-Mikołajczykowskim pozostała w opozycji antykomunistycznej przyłączając się do oddziałów partyzanckich i stając się Żołnierzami Wyklętymi.

Zobacz więcej: Bataliony Chłopskie.

Dodaj komentarz