Żołnierze Wyklęci – faszyści?

[ Strona informacyjna: Żołnierze Wyklęci ]

Żolnierze Wyklęci

 [ AK ] [ Antysemici? ] [ Bandyci? ] [ Bataliony Chłopskie ] [ Biogramy ] [ Faszyści? ] [ Filmy ] [ Gry ]
[ Graffiti ] [ Kalendarium ] [ Komiksy ] [ Książki ] [ Muzyka ] [ NSZ ] [Operacja Lawina] [ Oprawcy ]
[ Sukcesy ] [ Wyklęci a Sowieci ] [ WiN ] [ Wykłady ]
[ Zapomniani bohaterowie ] [ Zdrajcy? ] [ Złodzieje? ]

W dyrektywie wydanej po zbrodni w Katyniu 1943 roku Józef Stalin miał rzekomo napisać:

„Gdy obstrukcjoniści staną się zbyt irytujący, nazwijcie ich faszystami, nazistami albo antysemitami. Skojarzenie to, wystarczająco często powtarzane, stanie się faktem w opinii publicznej.”

Istnienia tej dyrektywy nie potwierdzają wiarygodne źródła, jednak w obliczu historii i losów Żołnierzy Wyklętych słowa te wydają się być adekwatnym opisem przeprowadzonej operacji. Sowiecka propaganda miała za zadanie zdyskredytować stawiające opór komunistom polskie podziemie niepodległościowe. Pięć lat okupacji niemieckiej pozostawiło w pamięci społeczeństwa okrutny terror, nazwanie więc żołnierzy walczących z nowym sowieckim okupantem faszystami, oskarżanie ich o walkę na rzecz Niemiec było oczywistym posunięciem propagandy komunistów.

Jak ta propaganda miała się do faktów? Zarówno Armia Krajowa jak i Narodowe Siły Zbrojne, najliczniejsze formacje wśród Żołnierzy Wyklętych, walczyły z Niemcami. Wywiad AK i NSZ wspólnie przeprowadzał akcje przeciwko Niemcom, przykładem jest tutaj rozpracowanie rakiet V1 i V2. Zarówno AK jak i NSZ przeprowadzały akcje likwidacji wysokich oficerów niemieckich słynących z okrucieństwa, takich jak Kurt Renner i Franz Kutschera. AK pomagała Sowietom w walce przeciwko Niemcom w czasie akcji Burza. Zarówno AK jak i NSZ brały udział w Powstaniu warszawskim. Członkowie obydwu formacji byli przez Niemców więzieni w obozach koncentracyjnych i więzieniach, byli torturowani i mordowani.

W niektórych regionach, gdzie partyzantka sowiecka wyjątkowo mocno zwalczała polskie podziemie i nękała ludność cywilną napadami, dochodziło do czasowego zawieszenia broni między Polakami a Niemcami w celu likwidacji wspólnego komunistycznego wroga. W takich przypadkach Niemcy oferowali też Polakom broń. Czasami takie taktyczne porozumienie z Niemcami umożliwiało Polakom uniknięcia śmierci z rąk Sowietów, tak było w przypadku Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Żołnierze, którzy weszli w skład Brygady Świętokrzyskiej oprócz walki z Niemcami mieli doświadczenie w walce Sowietami i doskonale znali ich prawdziwe zamiary. Wobec zbliżającej się Armii Czerwonej podjęli marsz na zachód, w którym przeszkadzali Niemcy podejmujący z Brygadą walkę. Zawierając porozumienie z napotkanymi oddziałami niemieckimi udało się dotrzeć Brygadzie Świętokrzyskiej do Czech (gdzie wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny dla kobiet w Holiszowie), a następnie do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Brygada Świętokrzyska przyjmowała od Niemców zaopatrzenie w żywność, umundurowanie, a także w uzbrojenie, jednocześnie wymawiając się od konkretnych propozycji podjęcia ścisłej współpracy. W ten sposób Brygada podjęła z Niemcami swoistą grę, która pozwoliła im przedostać się do bezpiecznej strefy amerykańskiej i ocalić życie ponad 800 żołnierzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *