Żołnierze Wyklęci – Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość

[ Strona informacyjna: Żołnierze Wyklęci ]

Żolnierze Wyklęci

[ AK ] [ Antysemici? ] [ Bandyci? ] [ Bataliony Chłopskie ] [ Biogramy ] [ Faszyści? ] [ Filmy ] [ Gry ]
[ Graffiti ] [ Kalendarium ] [ Komiksy ] [ Książki ] [ Muzyka ] [ NSZ ] [Operacja Lawina] [ Oprawcy ]
[ Sukcesy ] [ Wyklęci a Sowieci ] [ WiN ] [ Wykłady ]
[ Zapomniani bohaterowie ] [ Zdrajcy? ] [ Złodzieje? ]

Pomysł powstania WiN narodził się po stworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, który – uznany przez aliantów – miał być gwarantem przeprowadzenia w Polsce wolnych wyborów. Część polskiego podziemia niepodległościowego uznała, że należy dostosować taktykę walki do komunistów, licząc na polityczny przełom po wyborach wygranych przez legalnie działającą opozycję. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość miało być ruchem społeczno-politycznym, opartym na kadrach dawnej Armii Krajowej zakonspirowaną opozycją wobec PPR.

Za dzień powstania WiN uznaje się 2 września 1945 roku, kiedy to z inicjatywy Jana Rzepeckiego odbyło się spotkanie byłych wysokich oficerów Komendy Głównej AK i Delegatury Sił Zbrojnych. Uznano, że prowadzenie dalszej walki zbrojnej nie może być celem samym w sobie, a doprowadzi jedynie do fizycznej likwidacji żołnierzy podziemia. Zrzeszenie WiN miało stworzyć struktury kontynuujące tradycje AK, ale ograniczające działalność do tworzenia opozycji politycznej, zbierania informacji na temat aparatu represji i przeprowadzania akcji propagandowych.

Kierownictwo WiN chciało walczyć o wolną i demokratyczną Polskę bez stosowania przemocy, ale politycznie wspierając legalną opozycję. Zwieńczeniem tej walki miały być wolne wybory, po których organizacja miała zostać rozwiązana, a jej członkowie mieli wyjść z konspiracji. Nigdy jednak do tego nie doszło. Wybory z 19 stycznia 1947 roku zostały sfałszowane, mocarstwa zachodnie praktycznie nie zareagowały, a nowy, komunistyczny rząd zyskał aprobatę na arenie międzynarodowej. Sytuacja podziemia niepodległościowego bardzo się skomplikowała. Brak pomocy z zachodu oznaczał, że niepodległość Polski nie zostanie odzyskana.

Zobacz więcej: WiN

 

Dodaj komentarz