Żołnierze Wyklęci – kalendarium

[ Strona informacyjna: Żołnierze Wyklęci ]

Żolnierze Wyklęci

[ AK ] [ Antysemici? ] [ Bandyci? ] [ Bataliony Chłopskie ] [ Biogramy ] [ Faszyści? ] [ Filmy ] [ Gry ]
[ Graffiti ] [ Kalendarium ] [ Komiksy ] [ Książki ] [ Muzyka ] [ NSZ ] [Operacja Lawina] [ Oprawcy ]
[ Sukcesy ] [ Wyklęci a Sowieci ] [ WiN ] [ Wykłady ]
[ Zapomniani bohaterowie ] [ Zdrajcy? ] [ Złodzieje? ]

Jeszcze podczas okupacji niemieckiej partyzantka sowiecka, przygotowująca teren do wejścia Armii Czerwonej na tereny Rzeczpospolitej gnębiła napadami polską ludność. Polskie podziemie niepodległościowe stanęło w obronie obywateli zwalczając Sowietów, mimo rozkazów o współpracy z „sojusznikami naszych sojuszników”. Natomiast rozkazy sowieckie wyraźnie mówiły o zwalczaniu „band polskich„. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski i rozbrajaniu żołnierzy AK biorących udział w akcji Burza, stało się jasne, że polskie podziemie przez Sowietów nie jest uważane za sojuszników i nastała nowa sowiecka okupacja. Prezentujemy kalendarium tych wydarzeń:

24.04.1943 – Sowiecka brygada im. Żukowa spaliła część miasteczka Derewno w pow. Stołpce.

03.05.1943 – W województwie nowogródzkim Sowieci wymordowali trzech oficerów AK stanowiących delegację na rozmowy polsko-sowieckie.

08.05.1943Brygada im. Stalina spacyfikowała miasteczko Naliboki, zamordowano 129 Polaków.

26.08.1943 – Nad jeziorem Narocz oddziały sowieckie dowodzone przez Fiodora Markowa zlikwidowały współpracujący z nimi 300-osobowy oddział AK ppor. Antoniego Burzyńskiego ps. „Kmicic”. Dowódca wraz z 80 żołnierzami został zamordowany. W kolejnych tygodniach Sowieci zamordowali ok. 50 uczestników siatki terenowej AK.

11.09.1943Sowieci zaatakowali 1. Kompanię Batalionu Zaniemeńskiego rtm. „Lecha” kwaterującą w Posolczy na skraju Puszczy Rudnickiej. Wśród poległych był dowódca oddziału ppor. Tadeusz Brykczyński „Kubuś”.

12.10.1943 – Oddział „Łupaszki” rozbił sowieckich partyzantów rabujących wieś Chojeckowszczyzna, poległo 48 Sowietów.

06.11.1943 – Pod wsią Hermanówka na Wołyniu sowieccy partyzanci zamordowali por. Jana Rerutko ps. „Drzazga”, komendanta oddziału partyzanckiego Inspektoratu AK Łuck, który odmówił podporządkowania się Sowietom.

19.11.1943 – Oddziały sowieckie w liczbie ok. 1500 ludzi zaatakowały ok. 180 partyzantów z Batalionu Zaniemeńskiego AK rtm. „Lecha” we wsi Mociewicze nad Niemnem. Bitwa zakończyła się wysokimi stratami sowieckimi.

01.12.1943 – Sowieckie Brygady z Puszczy Nalibockiej zlikwidowały współpracujący z nimi Batalion Stołpecki AK. Polskie dowództwo zostało zaproszone na rozmowy, a następnie aresztowane, oddziały rozbrojono. Kilkunastu żołnierzy AK, którzy stawiali opór zostało zastrzelonych. Pięciu oficerów zostało przetransportowanych do Moskwy. Z pogromu ocalał jedynie oddział Obwodu Mołodeczno, przy którym znajdował się ppor. Adolf Pilch ps. „Góra”, „Dolina” oraz szwadron ułanów chor. Zdzisława Nurkiewicza ps. „Noc”.

22.12.1943 – W Zawołoczu na Wołyniu podczas rozmów z dowództwem sowieckiego zgrupowania gen. Michaiła Naumowa została rozbrojona 12 osobowa polska delegacja z oddziału ktp. Władysława Kochańskiego „Bomby” (Obwód Kosotopol). Sześciu żołnierzy AK zabito na miejscu, sześciu zostało przetransportowanych za linię frontu do dyspozycji NKWD. W wyniku tej operacji rozpadł się największy oddział AK na Wołyniu, liczący około 600 ludzi.

24.12.1943 – Pod Janowem Poleskim partyzanci sowieccy zaatakowali i wybili oddział AK „Watra II” z Okręgu Polesie, dowodzony przez sierż. Czesława Kamińskiego „Matrosa”.

04.01.1944 – Wkroczenie Armii Czerwonej na tereny Rzeczpospolitej.

29.01.1944 – Oddziały sowieckie spacyfikowały wieś Koniuchy na skraju Puszczy Rudnickiej. Miał to być odwet za niechęć do wspierania partyzantki sowieckiej.

02.02.1944 – 5. Brygada Wileńska pod wodzą Zygmunta SzendzielarzaŁupaszki” odparła atak około 700 partyzantów sowieckich w rejonie Radziusze-Łozowa. Atak miał miejsce dzień po walce z Niemcami, w których 5. Brygada Wileńska straciła ok. 120 żołnierzy. Straty sowieckie wynosiły około 100 ludzi.

26.02.1944 – Sowiecka Brygada „Wpieriod” i oddział im. Czapajewa zaatakowały polskie wsie Izabelin, Kaczewo, Babińsk i Ługomowicze. Zostały one spalone, zginęło kilkudziesięciu mieszkańców. W obronie wsi stanęły jednostki AK, które stoczył krwawą walkę z sowietami.

04.03.1944 – Plutony 1. i 5. Brygady Wileńskiej rozbiły oddział sowiecki grabiący wieś Marjańce, zostało zabitych 24 bolszewików, w tym dowódca.

05.04.1944 – Pododdziały sowieckiej brygady im. Kirowa spacyfikowały osady w rejonie Dokudowa, których mieszkańcy zostali oskarżeni o sprzyjanie polskiej partyzantce. Zginęło 47 osób, głównie z rodzin, których synowie służyli w AK.

17.07.1944 – Rozbrojenie przez Armię Czerwoną i NKWD oddziałów wileńskich i nowogródzkich AK uczestniczących w walkach o Wilno, aresztowanie komendanta Okręgu Wileńskiego AK ppłk Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”.

08-09.04.1944Sowieci zniszczyli polską wieś Szczepki, spalili gospodarstwa, w których kwaterowali żołnierze AK, zabito i spalono kilkudziesięciu mieszkańców.

14.05.1944 – Podczas napadu na oddziały AK kwaterujące w miejscowości Kamień w pow. Stołpce, oddziały sowieckie spaliły 80% wspomnianej miejscowości i zamordowały ponad 20 mieszkańców. W obronie wsi brała udział kompania 78. pp AK, która straciła 21 zabitych.

18.05.1944 – 2. Kompania IV batalionu 77 pp AK wpadła w zasadzkę Brygady im. Kirowa pod wsią Olchówka nad Niemnem. Zginęło 23 żołnierzy AK, w tym 2 oficerów.

20.07.1944 – Oddział Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz” odparł obławę NKWD, zadając jej straty wynoszące kilkudziesięciu zabitych.

01.08-2.10.1944Powstanie Warszawskie, wojska sowieckie wstrzymują ofensywę na linii Wisły, pozwalając Niemcom na zniszczenie miasta i likwidację Korpusu Warszawskiego AK.

21.08.1944 – Oddział „Kotwicza” został rozbity w walce z ekspedycją NKWD w miejscowości Surkonty. Poległo 36 partyzantów w tym „Kotwicz”. Według polskich źródeł straty NKWD wynosiły 120 zabitych i rannych, według źródeł sowieckich było 18 poległych i rannych.

22.08.1944 – Oddział Jana Borysewicza ps. „Krysia” przeprowadził zasadzkę na samochód NKWD w miejscowości Bartoszuny. Zlikwidowano siedmiu funkcjonariuszy, w tym dowódcę batalionu.

22-23.08.1944obławy NKWD zniszczyły nierozpoznane oddziały polskie w miejscowościach Klukowicze i Kołodziszki. Zginęło 67 partyzantów i mieszkańców wiosek.

17.09.1944 – Na terenie powiatów Lida, Szczuczyn, Baranowicze i Wołożyn oddziały AK wykonały akcję „Rocznica”. Dokonano kilkudziesięciu aktów dywersji na szlakach komunikacyjnych i węzłach kolejowych.

Wrzesień-październik 1944 – Oddziały „Łupaszki” toczyły walki z grupami operacyjnymi NKWD w Puszczy Świsłockiej i Puszczy Różańskiej. Oddział został zmuszony do ewakuacji za linię Curzona.

Październik 1944 – na mocy rezolucji Biura Politycznego KC PPR w LWP przeprowadzono masowe aresztowania AK-owców, którzy wcześniej zgłosili się do armii. Ponad 400 osadzono w Skrobowie k. Lubartowa w I Specjalnym Obozie GZI LWP.

Listopad 1944 – Z połączenia Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych powstała nowa organizacja Narodowe Zjednoczenie Wojskowe.

03.12.1944 – W miejscowości Nieciecz podczas przebijania się oddziału Czesława Zajączkowskiego ps. „Ragner” przez obławę NKWD poległo 5 partyzantów w tym dowódca.

06-07.12.1944 – Oddziały Jana Borysewicza ps. „Krysia” w liczbie ok. 150 żołnierzy rozbiły rejonowy areszt NKWD i uwolniły 34 więźniów.

Grudzień 1944 – Oddział Czesława Czeszumskiego ps. „Edek” uwolnił w miejscowości Popiszki około 200 osób zatrzymanych przez milicję i przeznaczonych do wywózki w głąb ZSRS.

15.12.1944 – Miała miejsce udana akcja rozbicia aresztu w Brzozowie przez oddział lwowski AK wachm. Feliksa Maziarskiego „Szofera” ze zgrupowania partyzanckiego „Warta”.

21.12.1944Generał Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek” został nominowany Komendantem Głównym AK.

06.01.1945 – W miejscowości Stare Macele-Rudniki miała miejsce bitwa oddziałów Zgrupowania „Północ” Okręgu Nowogródek z obławą NKWD. Poległo 31 partyzantów, Sowieci podczas pacyfikacji terenów zamordowali też kilkudziesięciu osób cywilnych. Według polskich ocen Sowieci mieli stracić 50 osób.

10.01.1945 – Opanowanie przez oddział AK miasteczka Dziewieniszki w powiecie Oszmiana i rozbicie posterunku milicji, odbicie z aresztu siedmiu więźniów, a także zniszczenie sielsowietu.

19.01.1945Generał Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek” wydał rozkaz o rozwiązaniu AK.

21.01.1945 – W miejscowości Kowalki k. Naczy poległ w zasadzce sowieckich pograniczników por. Jan Borysewicz ps. „Krysia”.

23-24.01.1945 – Oddział Witolda Turonka ps. „Tumry” rozbił grupy operacyjne NKWD i istriebitieli pod Mietkowszczyzną, Zaprudziem i Uchłami. Straty sowieckie przekraczały 20 ludzi.

27.01.1945 – Oddział „Tumrego” odparł atak grupy operacyjnej istriebitieli i milicji w miejscowości Wróblewszczyzna. Straty sowieckie wyniosły 11 ludzi.

29.01.1945 – Rowiny i Kaczyce, rozbicie przez pododdziały 135., 284. i 287. pułków strzeleckich WW NKWD 1. i 2. Oddziałów Samoobrony Czynnej Ziemi Wileńskiej rtm. Władysława Kitowskiego „Orlicza” i por. Witolda Turonka „Tumrego”. W walce poległo około 80 partyzantów.

Luty 1945 – Na bazie aktywów AK na Białostocczyźnie powstała Obywatelska Armia Krajowa dowodzona przez byłego komendanta Okręgu Białostockiego AK, ppłk. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”. Kedyw 1. Kompanii Obwodu AKO Grodno Lewy Niemen odbił z konwoju aresztowanych. W czasie akcji zabito trzech milicjantów i dwóch funkcjonariuszy NKWD.

10.02.1945Kedyw 4. Kompanii Obwodu AKO Grodno Prawy Niemen rozbił milicyjny areszt w miejscowości Putryszki i uwolnił więźniów.

23.02.1945 – W miejscowości Ławże został zlikwidowany oddział Włodzimierza Mikucia ps. „Wiś” przez pozorowaną grupę NKWD, która udawała rosyjskojęzyczną partyzantkę antykomunistyczną. Poległo 53 partyzantów i mieszkańców spacyfikowanej wsi.

07.03.1945 – W Milanówku został aresztowany gen. Emil Fieldorf ps. „Nil”, komendant organizacji NIE, stworzonej na bazie AK i ukierunkowanej na działalność w warunkach okupacji sowieckiej. Generał „Nil” został aresztowany pod fałszywym nazwiskiem i pozostał nierozpoznany.

08.03.1945 – Doraźnie zorganizowany 11-osobowy zespół bojowy złożony z miejscowych żołnierzy AK i harcerzy „Szarych Szeregów” rozbił w Łowiczu więzienie i uwolnił 83 więźniów.

09.03.1945 – Oddział ppor. Roberta Domańskiego ps. „Jarach” rozbił więzienie w Białej Podlaskiej i uwolnił 103 aresztowanych. Akcję wykonano bez walki i bez strat.

19/20.03.1945Bitwa pod Kuryłówką, walka oddziałów NZW st. sierż. Stanisława Pelczara ps. „Majka” i por. Józefa Zadzierskiego ps. „Wołyniak” z oddziałami Armii Czerwonej. Zginęło kilkudziesięciu Sowietów.

26.03.1945 – W miejscowości Błudek w powiecie Tomaszów Lubelski oddziały ppor. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir” i ppor. Mariana Wardy ps. „Polakowski” w łącznej liczbie 70 żołnierzy rozbiły obóz NKWD będący filią więzienia w Zamościu.

26.03.1945 – W wyniku prowokacji sowieckiej w Pruszkowie aresztowano 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, w tym gen. Okulickiego ps. „Niedźwiadek”.

27.03.1945 – Miała miejsce udana ucieczka AK-owców z obozu w Skrobowie, część z nich dołączyła do zgrupowania Mariana Bernaciaka ps.„Orlik”, tworząc oddzielny pluton.

01.04.1945 – Oddział ppor. Anatola Radziwonika ps. „Olech” przebił się przez obławę NKWD w miejscowości Niewierzyszki. Wśród zabitych sowietów był naczelnik operacyjny Rejonowego Oddziału NKWD w Lidzie.

20.04.1945 – W rejonie Grodna patrol Kedywu z Obwodu AKO Grodno Prawy Niemen zlikwidował zastępcę komendanta kontrrazwiedki 1. oddziału komendantury 87. pułku pogranicznego NKWD.

24.04.1945 – Oddział Mariana Bernaciaka ps.„Orlik” rozbił więzienie w Puławach, uwalniając 107 więźniów.

24.04.1945 –  W miejscowości Kanie oddział NSZ kpt. Mieczysława Pazderskiego ps. „Szary” rozbroił 50 osobowy oddział LWP.

24/25.04.1945 – Udana akcja na siedzibę PUBP w Miechowie dokonana przez były AK-owski oddział partyzancki dowodzony przez por. Juliana Sochę ps. „Dźwig” i ppor. Juliana Nowaka ps. „Babinicz”. Uwolniono wszystkich więźniów.

Kwiecień 1945 – Z inicjatywy kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” powstało Konspiracyjne Wojsko Polskie, a także z inicjatywy Józefa Kurasia ps. „Ogień” powstało na Podhalu Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica”.

01.05.1945 – W Krasnosielcu miał miejsce udany atak na pierwszą w powiecie Maków Mazowiecki siedzibę PUBP. Akcji dokonał oddział NSZ dowodzony przez por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda”. Zostało uwolnionych 42 więźniów.

06.05.1945 – W miejscowości Kuryłówka połączone oddziały NZW dowodzone przez mjr. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan” stoczyły zwycięski bój z grupą operacyjną NKWD, w którym poległo kilkudziesięciu Sowietów.

07.05.1945 – Powstała Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, powołana rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Andersa, dowodzona przez płk Jana Rzepeckiego ps. „Prezes”. Była to główna organizacja poakowska, której podstawowym zadaniem stało się uporządkowanie konspiracji w kraju i doprowadzenie do jej zakończenia w sensie wojskowym.

08.05.1945 – W Grajewie oddziały AKO dowodzone przez inspektora łomżyńskiego AKO mjr. Jana Tabortowskiego ps. „Bruzda” opanowały miasteczko i rozbiły areszt PUBP i uwalniając więźniów.

10.05.1945 – Powstała Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta”, zainicjowana przez ppłk Andrzeja Rzewuskiego ps. „Hańcza”.

20/21.05.1945 – Rozbity został obóz NKWD w Rembertowie przez oddział samoobrony pod dowództwem ppor. Edwarda Wasilewskiego ps. „Wichura” z b. Obwodu AK Mińsk Mazowiecki.

24.05.1945 – Naczelny dowódca LWP generał broni Michał Rola-Żymierski wydał decyzję o o wysłaniu do walki z podziemiem niepodległościowym: 1., 3., 8. DP, 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte.

24.05.1945 – W Lesie Stockim w powiecie Puławy, oddział Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj kpt. Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” stoczył zwycięski bój z grupą operacyjną NKWD i UB, w którym poległo około 60 żołnierzy sowieckich.

Czerwiec 1945 – Na szosie Szczuczyn-Lida oddział „Olecha” przeprowadził zasadzkę na kolumnę samochodową z sowieckim wojskiem. Był to odwet za gwałty popełniane na ludności. Sowieci stracili kilkunastu zabitych i rannych, poległ jeden partyzant.

03.06.1945 – Miał miejsce udany atak oddziałów ROAK z Inspektoratu Mazowieckiego dowodzonych przez ppor. Zacheusza Nowowiejskiego ps. „Jeż” na areszt PUBP w Mławie. Uwolniono kilkudziesięciu więźniów.

21.06.1945 – W Moskwie został ogłoszony wyrok w tzw. procesie szesnastu.

01.07.1945 – Nastąpiło samorozwiązanie się Rady Jedności Narodowej.

22.07.1945 – Miała miejsce pierwsza amnestia dla członków podziemia niepodległościowego, ujawniło się ponad 30 tys. osób.

28.07.1945 – Na linii kolejowej Radom-Dęblin oddział kpt. Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” odbił 120 więźniów politycznych transportowanych do więzienia we Wronkach.

11-27.06.1945 – Miała miejsce obława augustowska.

05.08.1945 – Oddziały pod dowództwem kpt. Antoniego Hedy ps. „Szary” i por. Stefana Bembińskiego ps. „Harnaś” rozbiły główne więzienie UB w Kielcach uwalniając ok. 354 więźniów z niemal wszystkich cel.

06.08.1945 – Samorozwiązanie się Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, rozpoczęła się też akcja demobilizacji oddziałów leśnych podległych Delegaturze.

08.08.1945 – Miała miejsce zwycięska bitwa 1. szwadronu 5. Brygady Wileńskiej AK z grupą operacyjną 2. pułku LWP z 1. Dywizji Pancernej im. Tadeusza Kościuszki.

02.09.1945 – Powstało Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”.

08.09.1945 – Aresztowany 1 sierpnia Jan Mazurkiewicz ps. „Radosław” , delegat na Obszar Centralny Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj wydał z więzienia odezwę o o ujawnienie się i skorzystanie z amnestii. Wielu żołnierzy pozostających w konspiracji uznało to za zdradę, jednak około 50 tys. członków konspiracji ujawniło się w wyniku odezwy.

Listopad 1945 – Aresztowanie członków I Zarządu Głównego WiN z płk Janem Rzepeckim na czele.

29.11.1945 – Miała miejsce zwycięska walka oddziału ppor. Lucjana Minkiewicza ps. „Wiktor” i ppor. Władysława Łukasiuka ps. „Młot” z grupą operacyjną NKWD i KBW.

Grudzień 1945/Styczeń 1946 – Został utworzony II Zarząd Główny WiN kierowany przez płk. Franciszka Niepokólczyckiego ps. „Szubert”, „Teodor”.

26.01.1946 – Miała miejsce udana akcja na więzienie PUBP w Łukowie, dokonana przez oddział WiN Juliana Wocha ps. „Biały”, który uwolnił 27 więźniów.

02.02. – 27.02.1946 – Wielka operacja przeciw partyzantom podziemia antykomunistycznego prowadzona przez wojsko, milicję i UB na terenie województw warszawskiego, białostockiego i lubelskiego.

Styczeń/Marzec 1946 – Akcja rozbicia przez KBW Komendy Głównej NZW.

19.04.1946Radomsko zostało opanowane przez oddziały KWP, efektem tej akcji było uwolnienie 57 więźniów z aresztu PUBP.

20.04.1946 – 40-osobowy oddział KWP dowodzony przez por. Henryka Glapińskiego ps. „Klinga” rozbił 200-osobową grupę operacyjną KBW.

28.04.1946 – W miejscowości Brzozowo-Antonie oddziały ppor. Lucjana Minkiewicza ps. „Wiktor” oraz ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin” rozbiły grupy operacyjne KBW i UB.

08.05.1946 – Udana akcja rozbicia więzienia w Zamościu, którą przeprowadził oddział WiN dowodzony przez Romana Szczura ps. „Urszula” i w której uwolniono 301 więźniów.

19.05.1946 – Kadrowy 5. szwadron 5. Brygady Wileńskiej AK dowodzony przez ppor. Zdzisława Badochę ps. „Żelazny” jednego dnia rozbił sześć posterunków MO oraz jedną placówkę gminną UB w powiecie starogardzkim.

24.05.1946 – W Wyrzysku miała miejsce udana akcja grupy partyzanckiej Leona Mellera ps. „Jędruś” na miejscowe więzienie, w której uwolniono 45 więźniów.

27.06.1946 – W Częstochowie został aresztowany przez UB dowódca KWP kpt. Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”.

16.08.1946 – Miała miejsce udana akcja oddziału Józefa Kurasia ps. „Ogień” na więzienie św. Michała w Krakowie, w której uwolniono kilkudziesięciu więźniów.

Wrzesień 1946 MBP przeprowadziło prowokację przeciw oddziałowi Henryka Flame „Bartka”, w której pod pozorem ewakuacji na zachód zwabiono w pułapkę około 200 osób, a następnie bestialsko zamordowano.

25.09.1946 – Powstał Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej.

Październik 1946 – Rozbity przez UB zostaje II Zarząd Główny WiN, aresztowany zostaje płk Franciszek Niepokólczycki. Powstał III Zarząd Główny WiN z ppłk Wincentym Kwiecińskim ps. „Lotny” na czele.

22.10.1946 – Odbył się atak oddziału WiN dowodzonego przez Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb” na Włodawę. W akcji uwolniono około 100 więźniów z siedziby PUBP.

25.11.1946 – W Pułtusku oddział WiN pod dowództwem ppor. Stanisława Łaneckiego ps. „Przelotny” rozbił więzienie.

Styczeń 1947 – Został rozbity przez UB III Główny Zarząd WiN, powstał IV Główny Zarząd WiN z ppłk Łukaszem Cieplińskim na czele.

22.02.1947 – W miejscowości Ostrowisko koło Nowego Targu zabity został w walce z grupą operacyjną UB i MO Józef Kuraś ps. „Ogień”.

StyczeńKwiecień 1947 – Miała miejsce druga amnestia dla żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, w wyniku któej ujawniło się ponad 50 tys. osób. Zakończyła ona masowy opór zbrojny.

12.07.1947 – Oddział ROAK dowodzony przez por. Franciszka Majewskiego ps. „Słony”rozbił pod Okalewem w pow. Rypin grupę operacyjną UB, MO i ORMO. W walce zginęło 13 funkcjonariuszy bezpieki.

11.08. – 10.09.1947 – Trwał krakowski proces II Zarządu WiN. Pokazowy proces miał służyć skompromitowaniu polskiego podziemia.

15.09.1947 – Został aresztowany przez UB mjr. Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”, dowódca oddziałów partyzanckich Inspektoratu Lubelskiego WiN.

Wrzesień 1947 – Styczeń 1948 – Został rozbity IV Zarząd Główny WiN.

01.12.1947 – Zamordowany strzałem w plecy przez funkcjonariusza MO został kpt. Henryk Flame ps. „Bartek”.

KwiecieńLipiec 1948MBP zorganizowało dwie wielkie operacje pacyfikacyjne na Podlasiu i Mazowszu. Były to tzw. operacje Z i P.

Maj 1948 – Początek operacji Cezary.

05.05.1948 – W miejscowości Łopieńki pod Grodnem w walce z grupą operacyjną MWD zabity został por. Mieczysław Niedziński ps. „Men”, dowódca Samoobrony Ziemi Grodzieńskiej. Wraz z nim zginęło dziewięciu podkomendnych.

25.05.1948 – W więzieniu mokotowskim w Warszawie zabity został skazany na śmierć rotmistrz Witold Pilecki.

12.05.1949 – W pobliżu wsi Raczkowszczyzna, nad rzeczką Niewisza, śmierć w boju z grupą operacyjną MWD odniósł ppor. Anatol Radziwonik ps. „Olech”, ostatni dowódcy struktur poakowskich na ziemi nowogródzkiej.

25.07.1948 – W rejonie miejscowości Karaska i Gleba w powiecie ostrołęckim, rozbity został przez grupę operacyjną UB i KBW sztab XVI warszawskiego Okręgu NZW.

12.09.1949 – W walce z grupą operacyjną UB i MO na Kolonii Dąbrówka, gm. Łaszczów, zabity został kpt. Zdzisław Broński ps. „Uskok”, dowódca oddziałów partyzanckich Inspektoratu Lubelskiego WiN.

05 – 14.10.1950 – Odbył się proces IV Zarządu Głównego WiN, zakończony ogłoszeniem siedmiu wyroków śmierci.

05.08.1953 – Zlikwidowany został przez grupę operacyjną KBW, UB i MO, we wsi Niedziałki pow. Mława, siedmioosobowy oddział por. Wacława Grabowskiego ps. „Puszczyk”. W walce zginęli wszyscy żołnierze oddziału.

23.08.1954 – Podczas akcji na posterunek MO w Przytułach śmierć poniósł mjr. Jan Tabortowski ps. „Bruzda”, był inspektor łomżyńskiego AK-AKO-WiN.

03.05.1957 – W walce z grupą operacyjną SB i MO, we wsi Jeziorko, zginał ppor. Stanisław Marchewka „Ryba”.

21.10.1963 – W walce z SB i ZOMO we wsi Majdan w województwie lubelskim poległ Józef Franczak ps. „Lalek”, ostatni żołnierz antykomunistycznego zbrojnego podziemia.

Zobacz też: Żołnierze Wyklęci a Sowieci

Dodaj komentarz