Żołnierze Wyklęci – złodzieje?

[ Strona informacyjna: Żołnierze Wyklęci ]

Żolnierze Wyklęci

[ AK ] [ Antysemici? ] [ Bandyci? ] [ Bataliony Chłopskie ] [ Biogramy ] [ Faszyści? ] [ Filmy ] [ Gry ]
[ Graffiti ] [ Kalendarium ] [ Komiksy ] [ Książki ] [ Muzyka ] [ NSZ ] [Operacja Lawina] [ Oprawcy ]
[ Sukcesy ] [ Wyklęci a Sowieci ] [ WiN ] [ Wykłady ]
[ Zapomniani bohaterowie ] [ Zdrajcy? ] [ Złodzieje? ]

Określanie oddziałów polskiego podziemia niepodległościowego jako „bandy” dokonujące napadów na ludność cywilną było bardzo powszechne w komunistycznej propagandzie. Tymczasem Żołnierze Wyklęci, walczący w lasach byli regularnym wojskiem, w którym panowała dyscyplina i karność. Jeżeli zdarzały się przypadki wyłamania z regulaminu, który zabraniał akcji przeciwko ludności cywilnej, nie współpracującej z komunistami odpowiedzialny za to ponosił karę.

Tzw. akcje ekspropriacyjne, mające na celu zdobycie niezbędnego zaopatrzenia dla oddziału partyzanckiego przeprowadzane były już w czasie II wojny światowej. Są one z pewnością sprawą wywołującą wiele kontrowersji, jednak żołnierze podziemia niepodległościowego starali się aby w jak najmniejszym stopniu dotykały one ludność. Przykładem może być tutaj zgrupowanie Narodowych Sił Zbrojnych z Podbeskidzia pod dowództwem Henryka Flamego ps. „Bartek”. Starano się, aby akcje ekspropriacyjne przeprowadzane były jedynie na ściśle wyselekcjonowanej grupie ludzi, którzy sprzyjali komunistom, będąc aktywnymi członkami PPR bądź funkcjonariuszami MO i UB a także na gospodarstwach i spółdzielniach podległych władzy komunistycznej.

Każda taka rekwizycja dokumentowana była pokwitowaniem podpisanym przez dowódcę grupy. Na zaświadczeniu takim widniała informacja, że konfiskata została dokonana na rzecz NSZ. Akcje były dokonywane w gospodarstwach rolnych administrowanych przez UB, spółdzielniach i sklepach spółdzielczych, uspołecznionych zakładach pracy, w organach administracji państwowej i ośrodkach wypoczynkowych. Na przykład w połowie listopada 1945 roku wj miejscowości Wapienica dokonana została rekwizycja dwóch koni, świni i około 10 000 złotych u obywatela Strońskiego, aktywnego działacza PPR, a 15 listopada 1946 roku w wyniku najścia na biuro Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Rycerce Dolnej skonfiskowano 43 000 złotych.

Konfiskowane pieniądze były przeznaczane na zakup broni od skorumpowanych funkcjonariuszy MO oraz zakup towarów niezbędnych do przetrwania, których nie udało się zarekwirować. Każde nadużycie, jak zatajenie zarekwirowanych towarów przed dowódcą, konfiskata rzeczy zbędnych czy niewydanie zaświadczenia za zabrany towar było traktowane przez przełożonych jako kradzież i surowo karane. Akcje na przedsiębiorstwa państwowe były też elementem walki z systemem komunistycznym, ponieważ hamowały one rozwój lokalnej gospodarki państwowej i zadawały jej duże straty.

Jednocześnie oddziały partyzanckie miały za zadanie obronę ludności przed pospolitym bandytyzmem, powszechnym zarówno w czasie II wojny światowej jak i po jej zakończeniu. Zwłaszcza w czasie wojny w takich napadach specjalizowała się partyzantka sowiecka. Historycy Leszek Żebrowski, Marek Jan Chodakiewicz i Piotr Gontarczyk w książce „Tajne oblicze AL-GL-PPR” prezentują dokumenty świadczące o bandyckiej działalności sowieckiej partyzancki, podając przykłady jej napadów na ludność cywilną:

– 9 października 1943 roku, Sekcja im. Obrońców Westerplatte dokonała ekspropriacji celem zaopatrzenia u bogatego kupca towarów tekstylnych w Radzyminie. Wywłaszczeniu podległo 2450 zł, a także: zegarek damski złoty, 2 koce, 2 koszule, teczka, wiatrówka, 1 para pantofli męskich, rower, 5 resztek materiału męskiego ubraniowego, 17m damskiego materiału, 4 tuziny ręczników serwetowych, 1 podpinka i 10 bluzeczek damskich.

– w czasie „akcji finansowej” specgrupy Sztabu Głównego GL w Warszawie na lokal firmy krawieckiej przy ul. Marszałkowskiej 56 skonfiskowano m.in.: 1 futro damskie, 1 pióro wieczne, 1 ołówek, 3 grzebienie, 1 latarka kieszonkową, 1 portfel, 9 sukni damskich, 1 apaszkę damską, 1 halkę damską, 2 pary pończoch, 1 słuchawkę telefoniczną, 1 słoik kremu, 1 okulary męskie, 3 złote zegarki damskie, 1 krzyżyk, 2 obrączki, 1 pierścionek z brylantem, 1 zegarek męski, 1 oprawę do okularów, 1 flaszeczkę perfum i 1 parę skarpet.

Dodaj komentarz