Grajewo

Grajewo – miasto w województwie podlaskim.

Dzięki staraniom Jana i Jakuba Grajewskich Zygmunt Stary nadał Grajwom prawo miejskie magdeburskie. W latach I wojny światowej miasto uległo zniszczeniu spowodowanemu przez armię niemiecką. Po wybuchu II wojny światowej, w nocy z 6 na 7 września 1939 roku, miasto zostało zajęte przez Niemców. Po 21 września Niemcy przekazali miasto wojskom radzieckim. Grajewo zostało zaanektowane przez Związek Sowiecki jako część Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 22 czerwca 1941 roku Grajewo ponownie zajęli Niemcy. Rozpoczęły się krwawe represje wobec Żydów oraz osób podejrzanych o współpracę z Sowietami. 30 sierpnia 1941 rozstrzelano ok. 120 osób uznanych za komunistów.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz