Turowicz Jerzy

Jerzy Turowicz – ur. 10 grudnia 1912 r. w Krakowie, zm. 27 stycznia 1999 r. w Krakowie, polski dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945–1953 i 1956–1999. W czasie II wojny światowej współpracował z polityczno-wojskową katolicką organizacją podziemną Unia.Od założenia w 1945 roku współtworzył „Tygodnik Powszechny”.

W 1953 roku za odmowę publikacji nekrologu Stalina w numerze z 8 marcaTygodnik Powszechny” został zamknięty. Następnie przejął go PAX. Po dojściu do władzy przez Władysława Gomułkę w 1956 roku, pismo zostało zwrócone dawnej redakcji. W 1964 roku Jerzy Turowicz podpisał List 34 sprzeciwiający się narastającym ograniczeniom wolności słowa. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Wchodził w skład władz ROAD, Unii Demokratycznej i Unii Wolności.

« Powrót do Leksykonu