Krupski Juliusz

Juliusz Krupski – ur. w 1912 r. w Zborowie (woj. Tarnopolskie), pułkownik, sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego. W 1931 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie, a w 1936 roku Wydział Prawa Uniwersytetu im. J. Kazimierza we Lwowie. Podczas kampanii wrześniowej brał udział w walkach we Lwowie i okolicach. Od sierpnia 1944 roku był pracownikiem Wydziału Zakupów NKWD we Lwowie. Został zmobilizowany do LWP i w latach 1944-1949 był m.in Sędzią Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wojskowego Sądu Okręgowego nr 4 we Wrocławiu oraz Wojskowego Sądu Okręgowego nr 7 w Lublinie. Od 1949 do 1956 roku był sędzią Najwyższego Sądu Wojskowego.

W sprawozdaniu komisji Mazura na jego temat widnieje opinia, że był sędzią wymierzającym drakońskie kary. Sądził w wielu sprawach tzw. spisku w wojsku. 28 listopada 1956 roku został zwolniony do rezerwy.

« Powrót do Leksykonu