Dorn Ludwik

Ludwik DornLudwik Dorn – ur. 5 czerwca 1954 r. w Warszawie, polski polityk i publicysta pochodzenia żydowskiego. Ojciec Ludwika Dorna, Henryk Dornbaum, był przed II wojną światową członkiem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy oraz KPP, więzionym za działalność komunistyczną. W młodości Ludwik Dorn działał w harcerstwie, w drużynie „Czarna Jedynka”. Podczas studiów socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim fascynował się ruchem hippisowskim, a jego młodzieńczą miłością była Kinga Dunin. Działał w KOR, był członkiem NSZZ Solidarność.

Podczas stanu wojennego ukrywał się, a jesienią 1983 roku podpisał zobowiązanie, że nie będzie łamał prawa PRL. Był przeciwnikiem Okrągłego Stołu. Od 1990 roku rozpoczął współpracę z Jarosławem Kaczyńskim, był wiceprezesem Porozumienia Centrum i współzałożycielem partii Prawo i Sprawiedliwość. W latach 2005–2007 był wicepremierem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. W 2015 roku bezskutecznie startował w wyborach do parlamentu z listy Platformy Obywatelskiej.

« Powrót do Leksykonu