Horoszkiewicz Roman

Roman Horoszkiewicz, ps. Wojnicz – ur. 5 stycznia 1892 w powiecie czortkowskim, zm. 11 grudnia 1962 w Opolukapitan piechoty Wojska Polskiego, powstaniec śląski, po II wojnie światowej działacz kulturalny na Śląsku Opolskim.

Studiował heraldykę i historię sztuki na UJ w Krakowie, w międzyczasie służył w Legionach Polskich i brał udział w III Powstaniu śląskim – walczył w rejonie Strzelec. Studiował w latach 1923-1925 archeologię na Uniwersytecie Lwowskim i pracował w Muzeum Dzieduszyckich, następnie uczył historii w gimnazjum i był zastępcą konserwatora zabytków w Brześciu nad Bugiem. Publikował treści o tematyce krajoznawczej i podróżniczej, pracował także do wybuchu II wojny światowej w Polskim Radiu.

Walczył w wojnie obronnej 1939, jako jeniec dotrwał do końca konfliktu. Po wojnie mieszkał w Krakowie i w Katowicach, gdzie pracował przy zabezpieczaniu zabytków ocalałych w województwie śląskim. Był bardzo aktywny na niwie życia kulturalnego i naukowego w Opolu i na Śląsku Opolskim, pracował w administracji samorządowej. Został uhonorowany nazwaniem jednej z opolskich ulic jego imieniem.

« Powrót do Leksykonu