Cywiński Stanisław

Stanisław Cywiński (ur. 29 sierpnia 1887 w Mohylewie, zm. 30 marca 1941 w Kirowie) – polski historyk literatury, doktor filozofii, dziennikarz.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego związał się z Uniwersytetem Stefana Batorego, dochodząc do stanowiska i tytułu profesora filozofii. W tym okresie popadł w konflikt z Juliuszem Tuwimem. Był dziennikarzem pism wydawanych w Wilnie w okresie międzywojennym: endeckiego „Dziennika Wileńskiego” (też jako redaktor naczelny) i konserwatywnego „Słowa”. Na łamach tych pism pisał artykuły, przez które był szykanowany przez ówczesną władzę. Został między innymi aresztowany na zlecenie gen. Stefana Dąb-Biernackiego za obrazę majestatu marszałka Piłsudskiego, został wcześniej dotkliwie pobity. W więzieniu spędził ostatecznie pięć miesięcy. Po najeździe sowieckim na Polskę i po rozpoczęciu okupacji Wilna przez Armię Czerwoną, aresztowany przez NKWD (wraz z 350 przedstawicielami polskich elit Wilna) i wywieziony do łagru, gdzie zmarł.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz