Majątek Bronisława Komorowskiego

[ Afery ] [ Biografia ] [ Errata do biografii ] [ Cytaty ] [ Gafy ] [ Komorowski a WSI ] [ Kontrowersje ] [ Ortografia ]
[ Otoczenie ] [ Pochodzenie ] [ Przesłuchanie ] [ Rodzina ] [ Wpadki ] [ Wybory ] [ Życiorys ] [ Linki ]

Bronisław Komorowski

[ Bronisław Komorowski – strona informacyjna ]

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nie ma obowiązku publikowania oświadczenia majątkowego. Może to zrobić dobrowolnie. Bronisław Komorowski jednak takiego oświadczenia nie opublikował. Jak sam podkreśla pochodzi z rodziny niezamożnej, po studiach pracował jako stażysta w redakcjiSłowa Powszechnego”. Aby kupić małe mieszkanko Komorowscy zadłużyli się, a spłacanie pożyczki wywołało u Bronisława Komorowskiego traumę. Jak podaje Wiktor Świetlik w biografii Bronisława Komorowskiego, zdaniem niektórych kłopoty finansowe z przeszłości spowodowały przemianę przyszłego prezydenta, który 1989 roku nadmiernie skupiał się na bycie materialnym swojej rodziny, czasem podporządkowując temu swoje decyzje polityczne.

Po półrocznym okresie internowania Bronisław Komorowski podjął pracę, jako wykładowca w Niższym Seminarium Duchownym w Niepokalanowie. Od 1989 roku rozpoczął karierę polityczną. Jak sam podkreślał dzięki żonie, która zarabiała na utrzymanie rodziny mógł zająć się polityką:

Dzięki Ani mogłem się zająć polityką, ona w tym czasie świetnie kierowała naszym domem, wychowywała pięcioro naszych dzieci, miała ogromny wpływ na ich rozwój intelektualny, ich wykształcenie i postawę społeczną. Były takie okresy, gdy ja nie pracowałem. Wtedy do pracy szła Anka, ale nie przestawała czuć się odpowiedzialna za dom.

Gdy Bronisław Komorowski rozpoczynał karierę polityczną w 1989 roku, wykazał, że posiada mieszkanie otrzymane w spadku w 1985 roku. Jak podano w raporcie Komisji ds. weryfikacji WSI, już w 1992 roku, w dwa lata po objęciu stanowiska wiceministra obrony narodowej, Bronisław Komorowski wraz z Maciejem Rayzacherem, znanym aktorem i opozycjonistą w PRL, a wtedy zastępcą dyrektora departamentu oświatowo-kulturalnego MON, wpłacił wysoką sumę pieniędzy do parabanku Janusza Palucha. Miała to być kwota 260 tysięcy marek, która stanowiła wtedy równowartość ok. 750 przeciętnych pensji. Średnio zarabiający Polak, nie wydający nic ze swojej pensji, musiałby na taką kwotę pracować ponad 62 lata.

Bronisław Komorowski miał przeciętne dochody, nigdy nie prowadził biznesu, na utrzymaniu miał też niepracującą żonę i pięcioro dzieci. Nie wiadomo więc jak był w stanie zgromadzić tak ogromną kwotę pieniędzy, nawet, jeżeli znaczną część sumy wpłaconej do parabanku wyłożył Maciej Rayzacher. Pomysł inwestycji podsunął wojskowy lekarz Michał Bendyk, który zbliżył się do Komorowskiego i Rayzachera podczas ich internowania w Olesznie. Michał Bendyk okazał się później współpracownikiem wojskowych służb o pseudonimie „Tomaszewski”. Pomagał on internowanym, pośredniczył w przekazywaniu korespondencji na zewnątrz i do obozu, a wszystko to pod kontrolą WSW.

Z powodu inwestycji u Janusza Palucha i ludzi, którzy za nim stali, Komorowskim zainteresował się podlegający mu kontrwywiad wojskowy. Z raportu komisji ds. weryfikacji WSI wynika, że kontrwywiad wojskowy pomógł mu odzyskać zainwestowane pieniądze.

Więcej na temat związku Bronisława Komorowskiego z WSI znajduje się w dziale: Bronisław Komorowski a WSI.

W 2001 roku, gdy wprowadzono już obowiązkowe oświadczenia majątkowe Bronisław Komorowski wykazywał dwa samochody osobowe, działkę budowlaną w Jabłonnie, dom na wsi na dwuhektarowej działce (Buda Ruska) i mieszkanie własnościowe 74 m w Warszawie, będące własnością żony oraz 50 tys. zł i 2000 USD oszczędności na koncie w banku.

W 2007 roku, na początku kadencji Sejmu w oświadczeniu majątkowym Bronisław Komorowski podał: dwa samochody, 127 tysięcy złotych, 1200 dolarów i 200 euro oszczędności, odziedziczone w 1985 roku mieszkanie o wartości ok. 900 tysięcy złotych, gospodarstwo rolne o wielkości 1,9 ha, na które składają się drewniany dom, szopa i wiata, warte 65 tysięcy złotych, działkę budowlaną o powierzchni 800m² wartą ok. 65 tysięcy złotych i mieszkanie w Warszawie mające 74m² będące własnością żony. Podał też, że posiada kredyt mieszkaniowy na kwotę 134 500 złotych.

Natomiast w 2010 roku na jego majątek składały się: dwa samochody, 140 tysięcy złotych, 1300 dolarów i 400 euro oszczędności, odziedziczone mieszkanie, którego wartość wzrosła do prawie 2 mln złotych oraz gospodarstwo rolne o wartości 100 tys. złotych, działkę budowlaną wartą 180 tys. złotych i mieszkanie żony, którego wartość w 2010 roku wynosiła ok. 700 tysięcy złotych. Roczne dochody Bronisława Komorowskiego wynosiły w 2010 roku:  201 406,68 zł brutto z tytułu wynagrodzenia, 30 917, 81 z diet poselskich i 1400 złotych brutto za prawa autorskie. Kwota kredytu mieszkaniowego, która pozostała do spłacenia wynosiła 51 700 zł.

Dodaj komentarz