Biografia Bronisława Komorowskiego

[ Afery ] [ Biografia ] [ Errata do biografii ] [ Cytaty ] [ Gafy ] [ Komorowski a WSI ] [ Kontrowersje ] [ Ortografia ]
[ Otoczenie ] [ Pochodzenie ] [ Przesłuchanie ] [ Rodzina ] [ Wpadki ] [ Wybory ] [ Życiorys ] [ Linki ]

Bronisław Komorowski

[ Bronisław Komorowski – strona informacyjna ]

Biografia za oficjalną stroną Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Bronisław Komorowski – urodzony 4 czerwca 1952 roku w Obornikach Śląskich k. Wrocławia, w rodzinie inteligenckiej o silnych tradycjach ziemiańskich i niepodległościowych. Absolwent XXIV LO im. Cypriana Norwida w Warszawie i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Działacz opozycji antykomunistycznej, parlamentarzysta, minister Obrony Narodowej oraz Marszałek Sejmu RP. Żonaty z Anną Dembowską. Mają pięcioro dzieci: Zofię, Tadeusza, Marię, Piotra i Elżbietę.

Ukończył XXIV LO im. Cypriana Norwida w Warszawie. Już jako licealista zaangażował się w działalność opozycyjną, brał udział w manifestacjach, m.in. w czasie wydarzeń marcowych w 1968 roku. Pierwszy raz został aresztowany w grudniu 1971 roku. Uczestniczył w akcjach pomocy dla poszkodowanych robotników Radomia i Ursusa w 1976 roku. Współpracował z KOR i ROPCiO. Organizował manifestacje patriotyczne. Był drukarzem, dziennikarzem, kolporterem i wydawcą prasy podziemnej. W ciągu wielu lat działalności opozycyjnej był wielokrotnie aresztowany i represjonowany, w stanie wojennym był internowany.

Obronił pracę magisterską na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1977 roku pracował w Zespole Prasy PAX, a w latach 1980-1981 w Ośrodku Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. Od września 1982 roku był redaktorem niezależnego, podziemnego pismaABC” (AdriatykBałtykMorze Czarne). W okresie stanu wojennego i później, do 1989 roku, wykładał historię w niższym seminarium duchownym w Niepokalanowie.

W latach 1989-1990 był dyrektorem gabinetu Aleksandra Halla w Urzędzie Rady Ministrów. W latach 90. związany był z Unią Demokratyczną, a następnie z Unią Wolności, w której pełnił m.in. funkcję sekretarza generalnego. Przystąpił następnie do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, w którym był m.in. wiceprzewodniczącym i które przystąpiło do AWS. W latach 1990-1993, w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Hanny Suchockiej, był wiceministrem obrony narodowej ds. wychowawczo-społecznych. W latach 2000-2001, w rządzie Jerzego Buzka, był ministrem Obrony Narodowej.

Od 1991 roku do 2010 roku, był posłem kolejnych kadencji Sejmu. Pracował w Komisji ds. Polaków poza granicami kraju oraz w Komisji Obrony Narodowej i w Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 1997-2000 przewodniczył sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Od 2001 roku był zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz członkiem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. W październiku 2005 roku został wybrany na wicemarszałka Sejmu V kadencji. W listopadzie 2007 roku został wybrany na Marszałka Sejmu VI kadencji. Mandat poselski złożył 8 lipca 2010 roku w związku z wyborem na urząd Prezydenta RP.

W wyniku tragicznej śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku, jako Marszałek Sejmu RP, w oparciu o przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wykonywał obowiązki Prezydenta RP. Funkcję tę sprawował do 8 lipca 2010 roku, kiedy to zrezygnował ze stanowiska marszałka Sejmu. Wygrał wybory prezydenckie 4 lipca 2010 roku. Urząd objął składając przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym 6 sierpnia 2010 roku.

Przeczytaj też o rodzinie Bronisława Komorowskiego, a także jego erratę do biografii.

Dodaj komentarz