Errata do biografii Bronisława Komorowskiego

[ Afery ] [ Biografia ] [ Errata do biografii ] [ Cytaty ] [ Gafy ] [ Komorowski a WSI ] [ Kontrowersje ] [ Ortografia ]
[ Otoczenie ] [ Pochodzenie ] [ Przesłuchanie ] [ Rodzina ] [ Wpadki ] [ Wybory ] [ Życiorys ] [ Linki ]

Bronisław Komorowski

[ Bronisław Komorowski – strona informacyjna ]

W oficjalnej biografii Bronisława Komorowskiego brakuje kilku informacji. Tutaj postanowiliśmy je uzupełnić. Bronisław Komorowski podaje, że tytuł hrabiowski został nadany rodowi Komorowskich już w 1469 roku, a jego pradziadowie mieli władać Spiszem, Liptowem i Orawą. Tymczasem badania genealogiczne wykazały, że przodkowie Bronisława Komorowskiego wyłudzili od zaborców tytuł hrabiowski na podstawie sfałszowanych dokumentów. Bronisław Komorowski pochodzi z rodu Komorowskich herbu Dołęga, nie posiadającej hrabiowskiego tytułu. Pod zaborami, aby potwierdzić swoją pozycję, przypisali swoje pochodzenie do rodziny Komorowskich herbu Korczak.

Ponadto Bronisław Komorowski pochodzi z linii litewskiej Komorowskich, jako potomek brata hrabiego liptowsko-orawskiego Piotra Komorowskiego, a hrabia liptowsko-orawski nie był w żadnym sensie dziedzicznym tytułem arystokratycznym.  Po upublicznieniu tej sprawy, informację o pochodzeniu hrabiowskim Bronisława Komorowskiego usunięto z jego oficjalnej strony.

Bronisław Komorowski w wywiadzie dla Super Expresu stwierdził, że jego ojciec był Żołnierzem Wyklętym.

„(…) służył w czasie wojny w 6. Wileńskiej Brygadzie AK. Dowódcą jego plutony był Zygmunt Błażejewicz, ps. Zygmunt, po wojnie prawa ręka Łupaszki. Kompanią dowodził zaś legendarny Żołnierz Wyklęty Adam Boryczka, ps. Tońko, (…) Właśnie z „Tońkiem” mój ojciec przebijał się już po przyjściu frontu rosyjskiego i rozbrojeniu wileńskiej AK w kierunku Polski, po to, aby iść walczyć z Niemcami.”

Według Bronisława Komorowskiego, wkrótce potem u boku „Łupaszki” jego ojciec wrócił pod Wilno, żeby walczyć z Sowietami. Dostał się do niewoli, ale cudem uniknął rozstrzelania lub zesłania, a w zamian za złoty pierścionek matki został przeniesiony z celi śmierci do celi rekrutów do polskiej armii.

„Tata ukrył się w armii Berlinga. Walkę zakończył w Dreźnie jako podporucznik. Nie chciał jednak składać broni. Postanowił wstąpić do partyzantki antysowieckiej. Nawiązał kontakt z konspiracją w Częstochowie. Ale spotkał tam jednego mądrego człowieka, który mu powiedział: Ty lepiej nie idź do lasu, bo takich jak ty jest tam dużo. Idź na studia.”

Ukrywając się pod fałszywym nazwiskiem Zygmunt Komorowski ujawnił się dopiero po amnestii w 1947 roku. Jednak w archiwach poznańskiego IPN znajduje się życiorys sporządzony przez Zygmunta Komorowskiego, który ujawnia nieco inne fakty. Podaje w nim, że konspiracje rozpoczął w tajnej organizacji bojowej „Związek Wolnych Polaków”, jest to jednak organizacja kompletnie nieznana historykom. Podaje też, że w 1944 roku wstąpił do LWP, był dowódcą kompanii, został wysłany do szkoły oficerskiej, którą ukończył w w styczniu 1945 roku. Nie mógł więc być Żołnierzem Wyklętym, skoro w 1944 roku był już w LWP. Trudno jest też wytłumaczyć fakt, że aresztowany przez NKWD nie został rozstrzelany jak reszta oddziału, a został oficerem LWP.

W oficjalnych informacjach o pracy zawodowej brakuje informacji o zatrudnieniu w latach 1977-1980 Bronisława Komorowskiego, jako  stażysty w redakcjiSłowa Powszechnego”. Pismo było krytykowane przez Episkopat Polski, przy wsparciu PZPR osiągało nakład 100 tys. egzemplarzy.

W oficjalnej biografii Bronisława Komorowskiego nie znajduje się też informacja o rodzicach jego żony Anny, z domu Dembowskiej, którzy byli pracownikami komunistycznej bezpieki. Więcej informacji o żonie Bronisława Komorowskiego znajduje się w dziale poświęconym Annie Komorowskiej.

Dodaj komentarz