Pochodzenie Bronisława Komorowskiego

[ Afery ] [ Biografia ] [ Errata do biografii ] [ Cytaty ] [ Gafy ] [ Komorowski a WSI ] [ Kontrowersje ] [ Ortografia ]
[ Otoczenie ] [ Pochodzenie ] [ Przesłuchanie ] [ Rodzina ] [ Wpadki ] [ Wybory ] [ Życiorys ] [ Linki ]

Bronisław Komorowski

[ Bronisław Komorowski – strona informacyjna ]

Bronisław Komorowski ma skłonność do koloryzowania lub mylenia faktów w przeszłości swojej i swojej rodziny. Jak podaje Bronisław Komorowski w swojej oficjalnej biografii, pochodzi z rodziny inteligenckiej o silnych tradycjach ziemiańskich i niepodległościowych. Na oficjalnej stronie internetowej Bronisława Komorowskiego pojawiła się nawet informacja o pochodzeniu hrabiowskim. Tytuł ten miał być nadany rodzinie Komorowskich już w roku 1469. Badania genealogiczne wykazały jednak, że przodkowie Bronisława Komorowskiego wyłudzili od zaborców tytuł hrabiowski na podstawie sfałszowanych dokumentów.

Źródła notują kilkanaście rodzin szlacheckich o nazwisku Komorowski, ale tylko jedna z nich uzyskała tytuł hrabiowski. Byli to Komorowscy herbu Korczak. Jak udowodnili badacze, Bronisław Komorowski pochodzi z rodu Komorowskich herbu Dołęga, nie posiadającej hrabiowskiego tytułu. Pod zaborami, aby potwierdzić swoją pozycję, przypisali swoje pochodzenie do rodziny Komorowskich herbu Korczak. Stało się tak po 1984 roku poprzez małżeństwo jednego z Dołęgów z hrabianką z Korczaków. W tej sytuacji tytuł powinna posiadać tylko ona, ale jej mąż i dzieci już nie, ponieważ tytuł przechodził tylko z linii męskiej rodu. Dwa rody dogadały się jednak między sobą, że potomstwo mogłoby nosić tytuł hrabiowski, wykorzystując fakt, że większość bliskich osób w rodzinie hrabianki już nie żyła, nie było więc ryzyka protestów.

Ponadto Bronisław Komorowski pochodzi z Linii Litewskiej Komorowskich, jako potomek brata hrabiego liptowsko-orawskiego Piotra Komorowskiego, a hrabia liptowsko-orawski nie był w żadnym sensie dziedzicznym tytułem arystokratycznym.  Po ogłoszeniu wyników badań genealogicznych informację o pochodzeniu hrabiowskim Bronisława Komorowskiego usunięto z jego oficjalnej strony.

Zobacz też erratę do biografii Bronisława Komorowskiego, a także informacje o jego rodzinie.

Dodaj komentarz