Bronisław Komorowski – sprzedaż lasów państwowych

[ Afery ] [ Biografia ] [ Errata do biografii ] [ Cytaty ] [ Gafy ] [ Komorowski a WSI ] [ Kontrowersje ] [ Ortografia ]
[ Otoczenie ] [ Pochodzenie ] [ Przesłuchanie ] [ Rodzina ] [ Wpadki ] [ Wybory ] [ Życiorys ] [ Linki ]

Bronisław Komorowski

[ Bronisław Komorowski – strona informacyjna ]

Według treści amerykańskich depesz, ujawnionych przez Wikileaks, już w styczniu 2009 roku, ówczesny marszałek Sejmu Bronisław Komorowski składał deklaracje, że pieniądze ze sprzedaży państwowych nieruchomości, w tym lasów, będą przeznaczone na rekompensaty za mienie żydowskie odebrane dekretem Bolesława Bieruta. Notatkę sporządził były ambasador USA w Warszawie Viktor H. Ashe, który w styczniu 2009 roku wysłał ją do Departamentu Stanu USA. W notatce można przeczytać”

„Jeśli chodzi o regulację kwestii restytucji mienia odebranego w czasie II wojny światowej i epoce komunizmu, Komorowski wyraził zaniepokojenie związane z kryzysem finansowym, który według niego zmienił nieco okoliczności. Niemniej jednak powiedział, że premier Tusk zmusi niepokornych ministrów, m.in. rolnictwa i ochrony środowiska, do tego by „dołożyli się do rekompensat” sprzedając państwowe lasy i nieruchomości.”

W 2016 roku kończy się tzw. okres ochronny i od tego momentu obcokrajowcy będą mogli kupować ziemię w Polsce. Ten proceder jednak miał już miejsce wcześniej, ziemię kupowano na tzw. słupy. Pod wnioskiem o ogólnopolskie referendum ws. Lasów Państwowych i renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w kwestii sprzedaży ziemi obcokrajowcom podpisało się 2,5 mln osób. 18 grudnia 2014 roku, podczas nocnego posiedzenia Sejmu władza próbowała zmienić Konstytucję, tak aby umożliwić sprzedaż Lasów Państwowych. Ekipie rządowej zabrakło pięciu głosów do przeforsowania tej decyzji.

Zobacz też inne afery związane z Bronisławem Komorowskim.

Dodaj komentarz