Zobowiązania gospodarcze i polityczne Niemiec

[ Traktat wersalski ]

Niemcy zostały zobligowane do wypłacenia reparacji wojennych za realne straty wojenne. Miały one wynieść 132 mld marek w złocie, płatnych w ciągu 50 lat. Tak wysoka rekompensata miała zahamować wzrost gospodarczy Rzeszy, a co za tym im idzie spowolnić proces przeistaczania się Rzeszy w europejskiego hegemona. Najbardziej zależało na tym sąsiadującej Francji, obawiającej się niemieckiego rewanżyzmu. W przeciwieństwie do Francji, Stanom Zjednoczonym zależało na silnej pozycji Niemiec w Europie, które miały być gwarantem bezpieczeństwa w tym rejonie Świata. Stąd plany Dawesa i Younga, które redukowały niemieckie zadłużenie.

Jednym z zobowiązań Niemiec zapisanych w traktacie wersalskim było zagwarantowanie niepodległości Polsce oraz Czechosłowacji. Mieli również uznać suwerenność Austrii, wyrzekając się planom jej aneksji (Anschluss Austrii).

Dodaj komentarz