Zobowiązania gospodarcze i polityczne Niemiec

[ Traktat wersalski ]

Niemcy zostały zobligowane do wypłacenia reparacji wojennych za realne straty wojenne. Miały one wynieść 132 mld marek w złocie, płatnych w ciągu 50 lat. Tak wysoka rekompensata miała zahamować wzrost gospodarczy Rzeszy, a co za tym im idzie spowolnić proces przeistaczania się Rzeszy w europejskiego hegemona. Najbardziej zależało na tym sąsiadującej Francji, obawiającej się niemieckiego rewanżyzmu. W przeciwieństwie do Francji, Stanom Zjednoczonym zależało na silnej pozycji Niemiec w Europie, które miały być gwarantem bezpieczeństwa w tym rejonie Świata. Stąd plany Dawesa i Younga, które redukowały niemieckie zadłużenie.

Jednym z zobowiązań Niemiec zapisanych w traktacie wersalskim było zagwarantowanie niepodległości Polsce oraz Czechosłowacji. Mieli również uznać suwerenność Austrii, wyrzekając się planom jej aneksji (Anschluss Austrii).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *