Sierow Iwan

Iwan Sierow – ur. 25 sierpnia 1905 r. we wsi Afimskoje w guberni wołogodzkiej, zm. 1 lipca 1990 r. w Moskwie, oficer Armii Czerwonej i oficer bezpieczeństwa państwowego ZSRS w stopniu generała armii, szef KGB i Wywiadu Wojskowego GRU. Zbrodniarz stalinowski. Ponosi współodpowiedzialność za mord polskich oficerów w Katyniu. Mianowany 6 marca 1945 roku głównym doradcą NKWD przy MBP. Osobiście, jako gen. Iwanow, przeprowadził 27 i 28 marca 1945 roku aresztowanie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Kierował działaniami NKWD na ziemiach polskich i nadzorował masowe aresztowania byłych AK-owców. Wydatnie przyczynił się do rozbicia struktur AK i Polskiego Państwa Podziemnego. W Polsce pozostał do maja 1945 roku. Następnie został przeniesiony do sowieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Podczas sprawowania funkcji przewodniczącego KGB brał udział w tłumieniu powstania węgierskiego w 1956 roku.

« Powrót do Leksykonu