Dowbor-Muśnicki Józef

Józef Dowbor-MuśnickiJózef Dowbor-Muśnicki – ur. 25 października 1867 r. w Garbowie, zm. 26 października 1937 r. w Batorowie, generał broni Wojska Polskiego, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Polskich w byłym zaborze pruskim. Przed I wojną światową i w jej trakcie służył w armii rosyjskiej. W ostatnich dniach lipca 1917 roku zstał dowódcą I Korpusu Polskiego w Rosji. 6 stycznia 1919 roku otrzymał wezwanie od Naczelnej Rady Ludowej do objęcia dowództwa nad Powstaniem wielkopolskim. Do Poznania przybył po konsultacji z Józefem Piłsudskim. Kontynuował on organizację Armii Wielkopolskiej, rozpoczętą przez jego poprzednika Stanisława Taczaka. Udało mu się stworzyć blisko 100-tysięczną armię. Jego córką była Janina Lewandowska, ofiara zbrodni katyńskiej.

« Powrót do Leksykonu