Sławomir Cenckiewicz – Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wojna wywiadów” (2014)

Pułkownik Ryszard Kukliński od czasu swojego wyjazdu na zachód wzbudzał kontrowersje. Dla jednych był bohaterem, który współpracując z CIA chciał zapobiec III wojnie światowej, dla innych był zdrającą, Polski komunistycznej, ale jednak zdrającą. Sławomir Cenckiewicz w swojej książce „Atomowy szpieg”, mimo sympatii dla Ryszarda Kuklińskiego, nie podejmuje się rozstrzygnięcia tego dylematu.

Książka jest przede wszystkim próbą rzetelnego przybliżenia szpiegowskiego rzemiosła, jakim posługiwał się Ryszard Kukliński ps. „Jack Strong”. W oparciu o nieznane i niepublikowane dokumenty z archiwów tajnych służb PRL oraz bogatej literatury z Rosji i Stanów Zjednoczonych, Sławomir Cenckiewicz prezentuje szpiegowską działalność Kuklińskiego w szerszej, nigdy nie opisanej perspektywie wojny wywiadów pomiędzy KGB i GRU a CIA. Dodadkowym atutem książki jest też ciekawa szata graficzna.