Gwiazda Andrzej

Andrzej GwiazdaAndrzej Gwiazda – ur. 14 kwietnia 1935 r. w Pińczowie, polski inżynier elektronik, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w okresie PRL. Brał udział w wydarzeniach marcowych w 1968 roku i wydarzeniach grudniowych w 1970 roku. W 1976 roku wspólnie z żoną (Joanna Gwiazda) napisał list do Sejmu PRL zawierający wyrazy poparcia dla postulatów głoszonych przez KOR. W wyniku listu otrzymali zakaz opuszczania granic PRL i zaczęli być inwigilowani przez SB. Po wybuchu strajku w Sierpniu 1980 został członkiem prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej.

Współtworzył NSZZ „Solidarność”, był wiceprzewodniczącym związku jako jeden z dwóch zastępców Lecha Wałęsy. Uczestniczył w negocjacjach ze stroną rządową w sprawie postulatów sierpniowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. 22 grudnia 1982 roku aresztowano go ponownie i oskarżono o „próbę obalenia ustroju siłą”. Zwolniony 22 lipca 1984 roku, a 16 grudnia ponownie aresztowany za szarpaninę z ZOMO i zwolniony 15 maja 1985 roku. Sprzeciwiał się obradom Okrągłego Stołu i rozmowom z komunistami. W efekcie został zapomniany przez „główny nurt”, mimo, że jest jednym z najbardziej zasłużonych działaczySolidarności”.

« Powrót do Leksykonu