Badecki Józef

Józef Badecki – ur. 5 listopada 1908 w Uhnowie, zm. 15 lipca 1982 r., pułkownik, sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego, krwawy, stalinowski sędzia wojskowy. W 1933 roku uzyskał magisterium na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1934-1939 był asesorem Sądów Okręgowych w Samborze i Przemyślu. W kampanii wrześniowej dowodził plutonem w batalionie marszowym 5 Pułku Strzelców Podhalańskich. Podczas okupacji był nauczycielem i aplikantem adwokackim w Lublinie i Przemyślu. Po wkroczeniu Sowietów zgłosił się do LWP. Został sędzią wojskowym, pracując najpierw w Wojskowym Sądzie Polowym 5. Dywizji Artylerii i Wojskowym Sądzie Okręgowym nr 1 w Warszawie, a w 1948 roku został już zastępcą szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie.

Uczestniczył w wielu rozprawach przeciwko „wrogom ludu”. Orzekł co najmniej 29 kar śmierci, co sprawia, że znajduje się w czołówce najbardziej krwawych stalinowskich sędziów. Najpierw ogłaszał wyroki, a dopiero później je pisał. Przewodniczył rozprawie przeciwko Hieronimowi Dekutowskiemu „Zaporze” i siedmiu jego podkomendnym, z których sześciu oraz Dekutowski zostało skazanych na karę śmierci. Oskarżeni na rozprawach byli ubierani w mundury Wehrmachtu. Przyczynił się do przedłużenia tymczasowego aresztowania płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, o co wnioskował dyrektor Departamentu Śledczego MBP Józef Różański. Brał udział jako sędzia w rozprawie przeciwko rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.

Odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Virtuti Militari, Srebrnym Medalem Zasłużonym na Polu Chwały, Odznaką Grunwaldzką i innymi odznaczeniami wojskowymi. Nie został osądzony za zdradę ojczyzny i popełnione zbrodnie w służbie stalinowskiej. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

« Powrót do Leksykonu