Bronisław Komorowski – Fundacja „Artwoj”

[ Afery ] [ Biografia ] [ Errata do biografii ] [ Cytaty ] [ Gafy ] [ Komorowski a WSI ] [ Kontrowersje ] [ Ortografia ]
[ Otoczenie ] [ Pochodzenie ] [ Przesłuchanie ] [ Rodzina ] [ Wpadki ] [ Wybory ] [ Życiorys ] [ Linki ]

Bronisław Komorowski

[ Bronisław Komorowski – strona informacyjna ]

Fundacja „Artwoj” została założona 26 marca 1990 roku, w celu m.in. wspierania kultury w wojsku. Nadzór nad nią sprawował minister obrony narodowej, którym wówczas był gen. Florian Siwicki. Władze fundacji stanowiły: zarząd oraz Rada Fundatorów, której wiceprezesem został Bronisław Komorowski, ówczesny wiceminister obrony narodowej ds. wychowawczo-społecznych. W Radzie zasiadali także wysocy generałowie LWP, odpowiedzialni za ideologiczne podstawy stanu wojennego. W Fundacji działał również Maciej Rayzacher, aktor i przyjaciel Bronisława Komorowskiego, z którym złożył dużą kwotę pieniędzy w parabanku Janusza Palucha. Zobacz więcej: Majątek Bronisława Komorowskiego.

W czasie, gdy Bronisław Komorowski był wiceministrem obrony narodowej (1990-1993) do jednostek wojskowych trafiły automaty do gry w jednorękiego bandytę, wydzierżawione od belgijskiej firmy „Seeben”. Stało się tak dzięki Radzie Fundatorów Fundacji Kultury w Wojsku „Artwoj”, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży żetonów ostatecznie zasilać miały rozwój kultury w jednostkach wojskowych. Fundacja posiadała także akcje i udziały w spółkach handlowych, m.in. w Porcie Lotniczym Wrocław oraz w Centrum Handlowo-Przemysłowym Wschód-Zachód, którego udziałowcami oprócz fundacji „Artwoj” była m.in. Polsko-Radziecka Izba Handlowo-Przemysłowa oraz Izba Handlowo-Przemysłowa Rosji, a prezesem Ryszard Grabas, były I sekretarz Ambasady PRL w Moskwie. Fundacja „Artwoj” zarabiała również na wynajmie lokali, które wcześniej wydzierżawiała od wojska.

W czasie gdy wiceprezesem Rady Fundatorów „Artwoju” był wiceminister Bronisław Komorowski, członkiem zarządu fundacji był płk Jan Ohnsorge, który z ramienia fundacji trafił do spółki Port Lotniczy Biała Podlaska. Zobacz więcej: Lotnisko w Białej Podlaskiej.

Sprawa wydawania pieniędzy przez „Artwoj” została poruszona w Sejmie. 17 listopada 1994 roku poseł Unii Demokratycznej Juliusz Braun stwierdził: „Fundacja Kultury w Wojsku „Artwoj” uzyskane dochody przeznaczyła na finansowanie darowizn oraz na upominki i nagrody dla osób fizycznych związanych z fundacją”.

Zobacz: Kontrowersje wokół Bronisława Komorowskiego

Dodaj komentarz