Anders Władysław

Władysław AndersWładysław Anders – ur. 11 sierpnia 1892 r. w Błoniu, zm. 12 maja 1970 r. w Londynie, generał Wojska Polskiego, uczestnik Powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej. Od września 1939 roku znajdował się w niewoli sowieckiej, więziony przez NKWD we Lwowie i w Moskwie. Zwolniony po podpisaniu 30 lipca 1941 roku układu Sikorski-Majski. W latach 1941-1942 był dowódcą Armii Polskiej w ZSRS, a w okresie 1942-1943 Armii Polskiej na Wschodzie. Następnie w latach 1943-1946 dowodził 2 Korpusem Polskim (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie), z którym walczył m.in. pod Monte Cassino.

Zobacz również: Armia Andersa

« Powrót do Leksykonu