Szyr Eugeniusz

Eugeniusz Szyr (ur. 15 kwietnia 1915 w Łodygowicach, zm. 15 stycznia 2000 w Warszawie) – polski polityk komunistyczny, major LWP. Zięć Marcina Święcickiego.

Należał do KZMP (1930-1934), KPP (1934-1936), Francuskiej Partii Komunistycznej (1935-1937), PPR (od 1944) i PZPR. W latach 1937–1939 był żołnierzem Brygad Międzynarodowych w Hiszpanii. W latach 1940–1943 był więziony we Francji i w obozie w Dżilfie w Algierii. W 1943, po zajęciu Algierii przez wojska amerykańskie, wyjechał do ZSRS przy okazji repatriacji obywateli ZSRS więzionych w Dżilfie i wstąpił do 1 Armii Polskiej w ZSRS.

W 1954 był ministrem budownictwa w rządzie Józefa Cyrankiewicza. Od 27 października 1959 do marca 1972 był wicepremierem w kolejnych rządach Józefa Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza. Od 29 czerwca 1963 do 22 grudnia 1968 był również przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki. Od marca 1976 do 31 października 1981 był ministrem gospodarki materiałowej w rządach: Piotra Jaroszewicza, Edwarda Babiucha, Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego. Należał również do ZBoWiD. Odznaczony m.in. Orderem Budowniczych Polski Ludowej (1974), Krzyżem Komandorskim (1947), Komandorskim z Gwiazdą i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Orderem Sztandaru Pracy I klasy (w tym w 1964), Orderem Krzyża Grunwaldu II (1949) i III klasy, Złotym Krzyżem Zasługi (1946), Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz