Frakcja Czerwonej Armii

Frakcja Czerwonej Armii (FCA) – była to skrajnie lewicowa organizacja terrorystyczna działająca w RFN, a także już w zjednoczonych Niemczech. Założycielami FCA byli Ulrike Meinhof i Andreas Baader, a osobistościami związanymi z organizacją były m.in. Joschka Fischer i Rudi Dutschke.

Bezpośrednią przyczyną podjęcia przez Frakcję Czerwonej Armii walki terrorystycznej był zamach na Rudiego Dutschke, dokonany przez Josefa Bachmanna, który swój atak motywował wolą walki z komunizmem. Ponadto Rudi Dutschke był oskarżany przez pismo „Bild” o próbę wywołania w RFN wojny domowej i wprowadzenia komunizmu. W obronie zasad prezentowanych przez tego komunistycznego działacza podjęto masowe demonstracje lewicowej młodzieży, dochodziło także do ulicznych starć z policją próbującą spacyfikować awanturujący się tłum. Za pierwszą akcję FCA uznaje się akcję odbicia Andreasa Baadera z więzienia. Organizacja prowadziła następnie działania typowo kryminalne, dokonywała aktów przemocy, szkoliła swoich członków w Palestynie i w Jordanii oraz Syrii. Aktywiści FCA podejmowali napady rabunkowe, włamania do obiektów państwowych, a także zamachów bombowych oraz podpaleń. FCA była ruchem skrajnie lewicowym i terrorystycznym – podejmowała m.in. zamachy na sędziów i prokuratorów, którzy skazywali komunistycznych działaczy. W swojej kampanii terrorystycznej FCA zabiła 34 osoby oraz raniła kilka setek osób, tracąc przy tym 20 członków. Frakcja Czerwonej Armii utrzymywała kontakty z różnorakimi, rozsianymi po świecie grupami terrorystycznymi, m.in. z Czerwonymi Brygadami, Akcją Bezpośrednią czy Walczącymi Komórkami Terrorystycznymi.

Na ideologię organizacji składał się swoisty konglomerat marksizmu, maoizmu oraz anarchizmu. Sposobem na wprowadzenie komunizmu miała być walka zbrojna, a źródłem rekrutacji członków organizacji miał być lumpenproletariat. FCA była wspierana przez NRD, którego władze pozwalały jej członkom przekraczać swobodnie swoją granicę, jak i oferowały terrorystom możliwość zmiany tożsamości oraz miejsca pracy. Formacja ogłosiła rozwiązanie 20 kwietnia 1998 roku.

« Powrót do Leksykonu