Maślanka Józef

Józef Maślanka – ur. 20 maja 1883 roku w Przyborowie i zm. 7 października 1968 w Warszawie, polski polityk ruchu ludowego i żołnierz, poseł Krajowej Rady Narodowej, jak i Sejmu Ustawodawczego. Urodzony w rodzinie chłopskiej ukończył zaledwie sześć klas gimnazjum, wyemigrował do Niemiec i pracował na kolei. Podczas I wojny światowej Józef Maślanka był żołnierzem II Brygady Legionów Polskich, potem był działaczem PSL „Piast” i WMW RP „Wici”. Słynął z wyrazistych wystąpień, atakował rząd Sanacji, jak i Kościół Katolicki, wzywał do strajków, żywił sympatię do komunistów.

Podczas II wojny światowej działał w konspiracji ludowców, od czerwca 1944 roku dowodził partyzantami Batalionów Chłopskich w okolicach Kielc i przyłączył się do Armii Ludowej. Maślanka za swoje skrajne poglądy był piętnowany przez Narodowe Siły Zbrojne NSZ. Maślanka od 1944 do 1945 roku był ministrem administracji publicznej u Edwarda Osóbki-Morawskiego, a od 1944 do 1947 sprawował mandat posła Krajowej Rady Narodowej, był następnie (1947-1952) posłem Sejmu Ustawodawczego. W ostatnim roku lat 40. przystąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego ZSL, był także w ZBoWiD-zie.

« Powrót do Leksykonu