Bronisław Komorowski – obiekt 09120

[ Afery ] [ Biografia ] [ Errata do biografii ] [ Cytaty ] [ Gafy ] [ Komorowski a WSI ] [ Kontrowersje ] [ Ortografia ]
[ Otoczenie ] [ Pochodzenie ] [ Przesłuchanie ] [ Rodzina ] [ Wpadki ] [ Wybory ] [ Życiorys ] [ Linki ]

Bronisław Komorowski

[ Bronisław Komorowski – strona informacyjna ]

Sprzedaż TP S.A. Francuzom, wraz z całą infrastrukturą łączności, będącą kluczową dla obronności państwa polskiego doprowadziła do utraty przez Polskę kontroli nad systemem stanowisk kierowania państwem na czas zagrożenia militarnego lub konfliktu zbrojnego. W wyniku zaniechania ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego okazało się, że budowany w największej tajemnicy system kierowania państwem na czas wojny został zdekonspirowany.

Najważniejszy był obiekt nr 09120, który był sercem Krajowego Systemu Łączności na czas wojny i zagrożenia militarnego. Został zbudowany w okolicach Warszawy, a w jego podziemiach umieszczono tzw. „węzeł łączności” składający się z kilkudziesięciu stanowisk kierowania państwem w warunkach wojny. Były tam m.in. stanowiska prezydenta RP, premiera, organów administracji rządowej itp. Ważnym elementem były linie łącznikowe pomiędzy Garnizonowymi Węzłami Łączności, a węzłami Telekomunikacji Polskiej. Cały obiekt 09120, jak i linie łącznikowe przekazano na własność państwowej wtedy Telekomunikacji Polskiej, którą następnie sprzedano Francuzom.

Od 2000 roku rosyjska spółka GTS będąca w kooperacji z France Telecom, stopniowo przejmowała obsługę telekomunikacyjną najważniejszych instytucji państwowych, a w okresie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej przez Bronisława Komorowskiego, GTS rozpoczęła obsługę WSI, w tym obsługę łączności ataszatów MON. Tej sprawie poświęcono tajną naradę z udziałem premiera Jerzego Buzka, podczas której stwierdzono, że nie zrobiono nic, by uzyskać opcję tzw. złotej akcji, czyli w przypadku zagrożenia państwa możliwości nabycia większości akcji GTS przez Skarb Państwa. Jak podał Wojciech Sumliński, Bronisław Komorowski stwierdził, że „nie ma wiedzy”, jak należy zabezpieczyć interesy państwa w tym przypadku.

Podległe Bronisławowi Komorowskiemu WSI dopuściły do sytuacji, w której polskie władze utraciły możliwość kontroli systemu kierowania państwem na czas wojny. Przez ponad sześć lat w wyniku zaniedbań WSI i MON pod kierownictwem Bronisława Komorowskiego, Polska nie posiadała systemu kierowania państwem i jego obronnością na czas zagrożeń i wojny. Dekonspiracja obiektu 09120 oznaczała, że przeciwnik jednym uderzeniem mógł zamienić węzeł łączności w głuchy schron. Prace nad powstaniem takiego obiektu wstrzymano na dziesięć lat i wciąż jeszcze nie ukończono.

Zobacz też inne afery związane z Bronisławem Komorowskim.

Dodaj komentarz